Aanmeldformulier masterclass Martie Slooter

Aanmelding voor de masterclass kan met onderstaand inschrijfformulier. Met inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Na bevestiging van de aanmelding door het secretariaat van ECNO is de aanmelding definitief.

Annulering van de inschrijving
De deelnemer heeft het recht de definitieve aanmelding voor de bijeenkomst per e-mail te annuleren. Bij no-show worden de volledige kosten (€ 75,-) in rekening gebracht. Dit geldt niet wanneer de deelnemer wordt vervangen door een collega. Dit blijft mogelijk tot op de dag van de bijeenkomst.

Betaling
ECNO stuurt na afloop van de masterclass een factuur. De factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 
1 Begin 2 Voltooid
Factuuradres
Vul de postcode en het huisnummer in. Het adres wordt dan automatisch aangevuld.
Je gegevens worden verwerkt