MBO Event

dinsdag 21 mei 2019, 13:00 uur - Leeuwarden

Uitnodiging voor het MBO Event op dinsdag 21 mei 2019 bij NHL Stenden Hogeschool. Op deze middag verzorgen PDG-studenten van de PDG-opleiding (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) een aantal inspirerende workshops.

Samen met het MBO werkveld verzorgen wij de PDG-opleiding voor beroepsbeoefenaars die graag hun kennis, kunde en ervaring willen delen in het MBO als docent MBO en hun professionaliteit aanvullen met pedagogische en didactische kwaliteiten gelijkwaardig aan het generieke deel van een tweedegraads lerarenopleiding.

Meer informatie over het MBO Event