Oriëntatiesessie over de post-hbo-opleiding Intern Begeleider

woensdag 16 september 2020, 16:00 uur tot 17:00 uur

Oriëntatiesessies in september 2020

De basisscholen in regio Noord zijn weer van start gegaan en ook de scholen van het (v)so openen weer de deuren. Misschien ben jij als leerkracht en/of IB’er al weer volop bezig om de start van het schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Op 22 oktober 2020 start ECNO (NHL Stenden Hogeschool) weer met de opleiding tot Intern Begeleider en misschien speelt in jouw hoofd ook het idee om je verder te ontwikkelen richting dit mooie beroep. Om erachter te komen of deze opleiding iets voor jou is, organiseert ECNO 2 online Oriëntatiesessies in de vorm van een ‘webinar’. Je krijgt informatie over de opleiding en over de functie/taak van intern begeleider. Aan deze webinars zijn geen kosten verbonden.

De webinars vinden plaats op:

  • Donderdag 10 september 2020 van 16.00 uur tot 17.00 uur
  • Woensdag 16 september 2020 van 16.00 uur tot 17.00 uur

Meld je hier aan voor een 'webinar'

Je ontvangt voorafgaand aan de webinar een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen.

Ben je helaas niet in de gelegenheid deel te nemen aan een webinar in september? Stuur dan een mail naar Berinda de Jong: berinda.de.jong@nhlstenden.com voor meer informatie over de opleiding.