Oriëntatiesessie post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren

donderdag 18 juni 2020, 16:00 uur tot 17:00 uur - Online

Oriëntatiesessies in juni 2020

Vanwege de Corona-maatregelen en de richtlijnen van het RIVM waar NHL Stenden zich aan houdt, zullen er in juni geen fysieke oriëntatiesessies worden georganiseerd. In plaats hiervan worden er twee ‘webinars’ georganiseerd om informatie over de opleiding te geven en de mogelijke rollen van de Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend Leren (Coördinator Wetenschap & Technologie). Hierin is ruimte om vragen over de opleiding te stellen, Aan deze orientatiesessie in de vorm van een webinar zijn geen kosten verbonden.

De webinars vinden plaats op:

  • Donderdag 18 juni 2020 van 16.00 uur tot 17.00 uur
  • Woensdag 24 juni 2020 van 16.00 uur tot 17.00 uur

Meld je hier aan voor een webinar

Je ontvangt voorafgaand aan de webinar een agenda-uitnodiging met daarin een link om deel te nemen aan de webinar.