Oriëntatiesessie post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren

woensdag 25 september 2019, 15:30 uur tot 17:30 uur - NHL Stenden Hogeschool

De oriëntatiesessie is bedoeld om een overzicht en indruk te krijgen van de inhoud van de opleiding en de mogelijke rollen van de Coördinator Wetenschap & Technologie in de school.

De laatste oriëntatiesessie is op 25 september 2019 van 15.30 uur tot 17.30 uur in Groningen (NHL Stenden Hogeschool, locatie Eemsgolaan 17). Aan de oriëntatiesessie zijn geen kosten verbonden. Meld je hier aan.