Algemene Voorwaarden ECNO

NHL Stenden | ECNO hanteert voor haar dienstverlening algemene voorwaarden. Hieronder tref je de algemene voorwaarden aan.

Algemene voorwaarden post-hbo-opleidingen, leergangen, cursussen en trainingen
Op de cursussen, post-hbo-opleidingen, leergangen en trainingen die NHL Stenden | ECNO via open inschrijving aanbiedt, zijn de 'Algemene voorwaarden open cursussen 2021.01' van toepassing.

Op de cursussen, post-hbo-opleidingen, leergangen en trainingen die NHL Stenden | ECNO via gesloten inschrijving aanbiedt, zijn de 'Algemene voorwaarden gesloten cursussen 2021.01' van toepassing.

Algemene voorwaarden kennisdiensten
Op onze offertes en raamovereenkomsten zijn de 'Algemene voorwaarden kennisdiensten 2021.01' van toepassing.

Inkoop
Voor inkoop hanteert NHL Stenden / ECNO de rijksinkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden open cursussen

31.92 KB
(.PDF)
Downloaden

Algemene voorwaarden gesloten cursussen

32.18 KB
(.PDF)
Downloaden