Begeleiding & Advies

Het ECNO verzorgt veel begeleidings- en adviestrajecten op scholen. Dit doen we altijd op maat. Wij denken mee, zoeken naar oplossingen, ondersteunen verbetertrajecten en vergroten het draagvlak in de school. En, wij schromen niet om (confronterende) feedback te geven en te ontvangen.

Onderzoek en begeleiding

Wilt u een snelle kwaliteitsverhogende audit, een zogenaamde quikscan? Of zijn er nieuwe managers of teamleiders in uw school die moeten groeien in hun rol en daarbij ondersteuning nodig hebben? Misschien loopt het niet goed in uw team en krijgt u daar zelf geen grip op. Of wilt u een teamscholing laten verzorgen rondom een actueel thema met verschillende workshops?

Deskundig en ervaren

Bij het ECNO werken ervaren en deskundige trainers en adviseurs. Zij kennen het onderwijs van binnen en van buiten. Deze trainers en adviseurs zijn al bij vele opdrachtgevers geweest om de professionaliteit in de school te verdiepen en verbreden. En vaak met groot succes! Ze hebben ervaring met grote en kleine basisscholen, met scholengemeenschappen met meerdere vestigingen in het voortgezet onderwijs en in het mbo en hbo.

Voorbeelden

Voorbeelden van incompany trajecten zijn:

 • Ondersteuningsprofiel passend onderwijs
  Elke school moet straks over een ondersteuningsprofiel beschikken. Het ondersteuningsprofiel beschrijft de basisondersteuning en de extra ondersteuning die een individuele school biedt, eventueel in samenwerking met andere (keten)partners. Het ECNO helpt u bij het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Onze aanpak staat garant voor een door het team gedragen school-ondersteuningsprofiel (maatwerk). Dit traject wordt incompany verzorgd. Meer over dit incompany traject.
 • MRV-scan: zicht op middelen, rendement en visie
  De methode van het ECNO geeft scholen niet alleen inzicht in de besteding van de middelen, maar legt tevens een relatie met het rendement en de visie die de school heeft op (extra) ondersteuning van leerlingen. Bovendien is het mogelijk kengetallen te ontwikkelen om het beleid over een lagere termijn te toetsen. Meer over dit incompany traject.
 • Lesson Study
  ​​​Lesson Study levert inspiratie op voor het maken van nog mooier onderwijs door het kijken naar het leergedrag van leerlingen/studenten. Door samen met collega’s te focussen op het leren van de leerling/student krijg je meer inzicht in wat effectief is in onderwijsactiviteiten. Het is een aanpak die in verschillende contexten en vanuit verschillende leervragen is in te zetten. Het vertrekpunt is een gemeenschappelijke didactische leervraag van betrokken docenten. Lesson Study kun je uitvoeren binnen een (deel van een) afdeling, team of vakgroep. Hierdoor kom je weer echt met elkaar in gesprek over onderwijs en leren. Meer over dit incompany traject.
 • Building Learning Power
  Hoe bereid je een jonge generatie voor om te leven in een snel veranderende complexe maatschappij? Hoe haal je het beste uit leerlingen en verhoog je de resultaten van je school als geheel? Building Learning Power, ontworpen door professor Guy Claxton, biedt hiervoor een antwoord dat gebaseerd is op onderzoek in de praktijk. Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen.
  Meer over dit incompany traject.
 • Deep Democracy
  In elk team spelen macht en beïnvloedingspatronen, elk team kent een meerderheidsgeluid en een onderstroom. In elk team moeten besluiten worden genomen: leiders beseffen dat echt luisteren noodzakelijk is voor een kwalitatief goede besluitvorming, dat talenten benut worden, conflicten worden geadresseerd en tegenstellingen opgelost. Teams met een open werkcultuur zijn effectief en leiden tot een grotere mate van welbevinden voor de individuele leden van het team. Meer over dit incompany traject.

Meer informatie

Wilt u van gedachten wisselen of meer informatie? Dan kunt u dit formulier invullen met een korte omschrijving van de vraag. Wij zorgen dat één van onze trainer-adviseurs contact met u opneemt. Als u liever direct telefonisch contact wilt, kan dat natuurlijk ook: 058 251 2900.