Programma Oriëntatie op educatief leiderschap

Als leidinggevende in het onderwijs komt er veel op je af; je hebt te maken met de inspectie, het ministerie van OCW, ouders, leraren/collega's/docenten en natuurlijk met de leerlingen. Van een leidinggevende wordt verwacht deze verschillende krachten met elkaar te verbinden, zodat leerlingen hét onderwijs krijgen waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor hun toekomst.
Wat kan helpen om hieraan vorm te geven?

Tijdens de cursus Oriëntatie op educatief leiderschap maken we gebruik van het model van Coppenhagen, waarbij we aandacht besteden aan de Voedingskracht, Beeldkracht, Samenwerkingskracht en Vormkracht. Deze vier krachten geven jou inzicht in de verschillende processen waarmee je als leidinggevende te maken krijgt en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

  1. Voedingskracht: Met welke maatschappelijke ontwikkelingen heb je te maken? Welke hiervan hebben een sterke invloed op het onderwijs?
  2. Beeldkracht: Waar sta je als leidinggevende voor? Welke stijl past bij je? Wat zijn je kwaliteiten, je valkuilen?
  3. Samenwerkingskracht: Hoe geef je op effectieve, constructieve en een bij jouw passende wijze leiding aan teams en collega’s?
  4. Vormkracht: Hoe ziet de organisatie van je school eruit? Hoe zorg je voor een succesvolle planning?

De cursus Oriëntatie op educatief leiderschap is opgebouwd uit vier bijeenkomsten waarin de beschreven krachten van het creatieproces centraal staan.

Tijdens de vier bijeenkomsten leer je theorieën over leiderschap te integreren in je eigen handelen, te reflecteren op jezelf en op je situatie en open te staan voor nieuwe inzichten. Je verdiept je samen met anderen in de betekenis van leidinggeven voor jezelf, je collega’s en de schoolorganisatie. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en je resultaten. Je legt steeds relaties tussen het geleerde en de actuele schoolpraktijk.
In elke bijeenkomst staat één van de krachten uit het creatieproces van Coppenhagen centraal.

Na afloop van de cursus Oriëntatie op educatief leiderschap ontvang je een certificaat. Het ECNO reikt een certificaat uit aan ieder die:

  • minstens 80% van de bijeenkomsten aanwezig is geweest;
  • kan aantonen dat hij/zij actief heeft geïnvesteerd in de parallelle leeractiviteiten.

De studiebelasting bedraagt minimaal 40 uur, waarvan 28 contacturen.