ECNO werkt met ervaren trainers

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor NHL Stenden Hogeschool / ECNO en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De trainer van de cursus Oriëntatie op educatief leiderschap is:

Roy Meulman

Roy Meulman

Roy Meulman is sinds 2012 adviseur, coach en trainer bij NHL Stenden / ECNO. Hij heeft veel ervaring op het gebied van leiderschap in het primair onderwijs, eerst als directeur van verschillende scholen en later als interim-manager. Roy is onder andere kerndocent bij de schoolleidersopleidingen, geeft trainingen aan schoolteams in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en coacht leidinggevenden.