21st Century Challenge

In deze workshop maken deelnemers kennis met de 21st Century Skills en (nieuwe) technologieën die beschikbaar zijn voor het onderwijs, zoals Lego Mindstorm, Sphero, Ozobots, Beebots, Virtual Reality, etc. Op een laagdrempelige wijze ervaren de deelnemers de 21st Century Skills en doen een eerste verkenning naar mogelijkheden waarop aan deze skills gewerkt kan worden.

  • Maak kennis met of ga dieper in op mogelijkheden om aan de 21st Century Skills te werken
  • 21st Century Challenge workshops voor alle onderwijzende, instruerende of management functies in het onderwijs
  • Uitleg, suggesties en educatieve mogelijkheden met (nieuwe) technologie in het onderwijs

Het kennismaken met de technologieën en skills gebeurt door middel van 'challenges' met de technologieën, bijvoorbeeld door het programmeren van de Lego Mindstorm, routes rijden met de Sphero en uitdagende oefeningen met de Ozobots.
Gedurende de hele workshop staan de 21st Century Skills centraal. In kleine teams wordt tijdens de workshop gewerkt aan de challenges, waarbij constant de verkenning wordt gemaakt naar de wijze waarop de 21st Century Skills verwerkt zitten in de activiteit. De challenges zijn voor zowel een beginnend als voor een gevorderd niveau.

De workshop levert op dat er meer grip ontstaat op de 21st Century Skills en een verkenning plaatsvindt naar mogelijkheden om deze skills te implementeren in de eigen onderwijscontext. Deze verkenning wordt verzameld in een digitale muurkrant (via Padlet) met ideeën en suggesties om te werken met de 21st Century Skills.

 

Contacttijd

Plm. 2 uur per workshop

Locatie

Overige locaties - Groningen - Leeuwarden