Basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders, voorjaar 2020

Vanwege de grote belangstelling biedt het ECNO/NHL Stenden Hogeschool samen met de ULO van de Rijksuniversiteit Groningen deze training nog een keer aan in voorjaar 2020.

In het schooljaar 2019-2020 organiseren de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen weer een basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders van studenten van de lerarenopleidingen en beginnende docenten.

In deze training komen de basisprincipes van coachen en werkplekbegeleiden uitgebreid aan de orde. Doel is om hiermee (vak)coaches en werkplekbegeleiders ondersteuning te bieden en te professionaliseren bij hun begeleidingstaak.

Bij voldoende deelname start de training in het voorjaar in Groningen of Leeuwarden.

Wat kun je na de basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders?

Na het volgen van de basistraining ben je in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

Studieduur

3 hele dagen verspreid over 2 maanden

Contacttijd

3 hele dagen

Locatie

Groningen - Leeuwarden