Basistraining coachen

In het schooljaar 2019-2020 organiseren de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen weer een basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders van studenten van de lerarenopleidingen en beginnende docenten.

In deze training komen de basisprincipes van coachen en werkplekbegeleiden uitgebreid aan de orde. Doel is om hiermee (vak)coaches en werkplekbegeleiders ondersteuning te bieden en te professionaliseren bij hun begeleidingstaak.
De training wordt zowel in Groningen als in Leeuwarden aangeboden op drie volledige dagen in de periode oktober-november 2019.

Wat kun je na de basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders?

Na het volgen van de basistraining ben je in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

Studieduur

2 maanden

Contacttijd

3 dagen

Locatie

Groningen - Leeuwarden