Basistraining

In het schooljaar 2020-2021 organiseren de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen weer een basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders van studenten van de lerarenopleidingen en beginnende docenten.

De basistraining is ook geschikt voor werkplekbegeleiders in het mbo van studenten Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Pedagogisch Didactische Aantekening en de Ad Didactisch Educatief Professional.

In januari 2021 start er een extra groep.

In deze training komen de basisprincipes van coachen en werkplekbegeleiden uitgebreid aan de orde. Doel is om hiermee (vak)coaches en werkplekbegeleiders ondersteuning te bieden en te professionaliseren bij hun begeleidingstaak.

Wat kun je na de basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders?

Na het volgen van de basistraining ben je in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

Studieduur

3 hele dagen verspreid over 2 maanden

Contacttijd

3 hele dagen van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Groningen - Leeuwarden