Algemeen

In het schooljaar 2019-2020 organiseren de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen weer een basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders van studenten van de lerarenopleidingen en beginnende docenten.

In deze training komen de basisprincipes van coachen en werkplekbegeleiden uitgebreid aan de orde. Doel is om hiermee (vak)coaches en werkplekbegeleiders ondersteuning te bieden en te professionaliseren bij hun begeleidingstaak.

De training wordt aangeboden in zowel Groningen als Leeuwarden op drie volledige dagen in een vrij kort tijdsbestek.

Studieduur

2 maanden

Contacttijd

3 dagen

Locatie

Groningen - Leeuwarden