CKV verdiept

Een nascholing voor het vernieuwde CKV examen

Bij voldoende belangstelling gaat ook in het schooljaar 2020-2021 het nieuwe CKV-programma voor havo en vwo van start. Wat betekent dit voor scholen en culturele instellingen? Hoe geef je in het CKV-onderwijs vorm binnen de domeinen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden?
De nascholing CKV verdiept biedt de nodige kennis, experimenteerruimte en feedback om didactische werkvormen en concrete producten voor de invulling van het vernieuwde CKV te ontwikkelen.

  • Nascholing voor docenten CKV op vmbo, havo en vwo en professionals in de kunsteducatie 
  • Specifiek gericht op de domeinen ‘Verbreden’ en ‘Verdiepen’
  • Geïnitieerd door de Master Kunsteducatie en een samenwerking tussen NHL Hogeschool en Hanzehogeschool (Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium)

Naast de master Kunsteducatie Noord biedt ook de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deze nascholing CKV verdiept aan, de inhoud is goed vergelijkbaar. De opleidingen hebben in overleg het format van nascholingen op masterniveau ontwikkeld, de zogenaamde masterdagen: twee zaterdagen met tussendoor een begeleide opdracht om vernieuwd onderwijs te ontwerpen.

De nascholing richt zich specifiek op de domeinen ‘Verbreden’ en ‘Verdiepen’. Centraal hierin staat het ervaren en onderzoeken van diverse kunstuitingen. Wat zijn hiervoor geschikte werkvormen? Welke onderzoeksmethoden zijn geschikt om creërend en beschouwend onderzoek naar verschillende facetten van kunst te doen? Hoe maak je hierbij optimaal gebruik van je culturele omgeving? Hoe sluit je partnerschappen met culturele instellingen?

Wat kun je na de nascholing CKV verdiept?

  • Je kan actueel en voor jongeren relevant CKV-onderwijs ontwerpen.
  • Je kan jongeren bij het onderzoeken van aspecten van kunst begeleiden. Creërend en beschouwend, individueel en collectief.
  • Je kan creatieve partnerschappen sluiten met de culturele omgeving van je school.
  • Je kan CKV-onderwijs beoordelen en evalueren.

Studieduur

2 maanden

Contacttijd

20 uur

Locatie

Groningen - Leeuwarden