Praktische zaken

Data en lestijden 2020-2021

Op dit moment zijn er nog geen data gepland. Startdatum bij voldoende belangstelling.
Heb je belangstelling om de cursus CKV verdiept te volgen mail dan naar ECNO-secretariaat.

Locatie

Je volgt de cursus in Leeuwarden, Rengerslaan 8-10 of Groningen, Eemsgolaan 17 (NHL Stenden Hogeschool). 

Kosten

De cursus kost ca. € 500,- per persoon, inclusief cursusmap, koffie/thee en lunch op de hele dagen.
Bij gezamenlijke aanmelding van een samenwerkend duo (kunstdocent en educatiemedewerker culturele instelling) ontvangen beide cursisten 10% korting. Alumni van de masteropleiding Kunsteducatie Noord betalen € 350,- (onder voorbehoud).

Meer informatie

Informatie is op te vragen bij Gudrun Beckmann, Master Kunsteducatie Noord: gudrun.beckmann@nhlstenden.com.