Programma nascholing CKV verdiept

De nascholing CKV verdiept richt zich specifiek op de domeinen ‘Verbreden’ en ‘Verdiepen’ in het nieuwe examenprogramma. Hoe kan het ervaren van kunst tot een veelvoud aan vormen voor reflectie en onderzoek leiden?
Startpunt in de nascholing is de authentieke kunstervaring van de deelnemers. Deze wordt met behulp van de nieuwe CKV-dimensies onderzocht. Vanuit de eigen beleving en kennis wordt steeds naar de didactiek van CKV geschakeld met als doel: jongeren interesseren voor de kunsten.

Na een inleiding op het doen van onderzoek (domein ‘Verdiepen’) wordt met verschillende onderzoeksmethodes in kleine etudes geëxperimenteerd. In subgroepen worden onderzoeksopzetten gemaakt die tussen de 1e en 2e zaterdag in praktijk worden gebracht. Tenslotte zal de nascholing een diversiteit aan - zelf uitgevoerde - kleine onderzoeken opleveren. Ook hier wordt vanuit de eigen (onderzoeks)ervaring een didactische vertaalslag naar de concrete doelgroep gemaakt.

Bijeenkomst 1 van 15.00 tot 17.00 uur

Kennismaken met elkaars discipline, de pedagogisch-didactische uitgangspunten en de opdracht ‘Verbreden’.

Bijeenkomst 2 van 10.00 tot 17.00 uur

Multimediale reflectie op en didactisering van kunstervaringen (domein ‘Verbreden’).
Het onderzoek in domein ‘Verdiepen’. In interdisciplinaire teams ontwikkelen van onderzoeksvragen en
-opzet.

Bijeenkomst 3 van 10.00 tot 17.00 uur

Presentatie van de onderzoeksopdrachten en reflectie op didactische werkvormen en handvatten.

Experts uit de nascholing CKV verdiept adviseren en begeleiden het ontwerpproces van de interdisciplinair samengestelde teams. Peers geven feedback op de ontwikkeling van de opdracht.

De nascholing CKV verdiept is bedoeld voor:

  • docenten CKV op vmbo, havo, vwo
  • professionals in de kunsteducatie 

De nascholing wordt op masterniveau gegeven. Een afgeronde bachelor binnen het domein van de kunsten en educatie is voorwaarde voor deelname.

Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat.