Onderzoekend en ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden

Je schoolteam meenemen in Wetenschap & Technologie (W&T) en de 21e eeuwse vaardigheden. De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend Leren en de 21e eeuwse vaardigheden bieden. Deze didactiek een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

 • Voor leraren (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die affiniteit hebben met wetenschap en technologie
 • Til wetenschap en technologie binnen jouw school op een hoger plan
 • De theoretische onderdelen zijn gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school

Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemerschap, samenwerken, een onderzoekende houding, oplossingen bedenken en uitvoeren; dit zijn vaardigheden en instellingen die wij - kinderen en volwassenen - nu en in de toekomst nodig hebben.

In deze opleiding word je opgeleid tot onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), zodat je deze kennis en vaardigheden op verschillende manieren in de school kunt inzetten. Bijvoorbeeld als curriculum coördinator W&T, als coach en inspirator van collega’s, als beleidsmaker (W&T ontwikkelplan voor de school), als bovenschoolse adviseur en coördinator die bij W&T onderwijs in verschillende scholen van een scholenstichting adviseert. In de praktijk zul je als onderwijskundig expert W&T en OOL een aantal van deze rollen combineren.

Wat kun je na de opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren?

Aan het eind van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om:

 • onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren.
 • 21ste eeuwse vaardigheden te integreren in de onderwijscontext van jouw schoolteam. 
 • ​als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen.
 • je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T onderwijs te blijven uitbreiden en te verdiepen.
 • ​als coach je schoolteam te stimuleren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas.
 • ​met de directie en het schoolteam op basis van een visie en (school)doelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden.

Oriëntatiesessies in mei en juni 2021

Wil je meer weten over deze opleiding? In mei en juni 2021 worden er weer online Oriëntatiesessies georganiseerd in de vorm van een 'webinar'. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Data online Oriëntatiesessies:

 • woensdag 12 mei 2021 15:00 uur tot 16:00 uur
 • donderdag 03 juni 2021 15:00 uur tot 16:00 uur 

Studieduur

9 bijeenkomsten in een periode van 10 maanden

Contacttijd

9 bijeenkomsten van 9.00 tot 16.00 uur

Locatie

Groningen