Onderzoekend leren en de 21e eeuwse vaardigheden

Je schoolteam meenemen in Wetenschap & Technologie (W&T) en de 21e eeuwse vaardigheden. De kansen grijpen die het Onderzoekend en Ontwerpend leren en de 21e eeuwse vaardigheden bieden. Deze didactiek een duurzame plek geven in jullie onderwijs. Dat is waar je voor gaat in de post-hbo-opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren.

  • Voor leraren (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met wetenschap en technologie
  • Til wetenschap en technologie binnen jouw school op een hoger plan
  • De theoretische onderdelen zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school

Tijdens de opleiding leer je Wetenschap & Technologie onderwijs te ontwerpen en te geven. Je breidt je kennis en vaardigheden uit over het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas en over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast onderwijs in je eigen klas leer je stapsgewijs je schoolteam mee te nemen in deze ontwikkeling.
Jij zorgt er als kartrekker en inspirator voor dat het onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school wordt geïmplementeerd.

Wat kun je na de opleiding Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren?

Aan het eind van deze post-hbo-opleiding ben je in staat om:

  • Onderwijs te ontwerpen en te verzorgen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren;
  • Als coach de leerlingen te stimuleren om onderzoeksvragen te stellen en ze te begeleiden bij het onderzoek doen;
  • Je eigen kennis en vaardigheden rondom W&T-onderwijs te blijven uitbreiden en verdiepen;
  • Als coach je schoolteam te stimuleren en te ondersteunen bij het toepassen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de klas;
  • Met de directie en het schoolteam op basis van een visie en schooldoelen een ontwikkelingstraject te ontwikkelen en te begeleiden.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

8 bijeenkomsten van 6 uur

Locatie

Assen