Van leertaak naar leerstand en leerstrategieën

Veel scholen en opleidingen zijn op zoek naar manieren om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leren. Hierbij wordt gestreefd naar een onderwijsomgeving waarbinnen de individuele behoefte en eigen verantwoordelijkheid van de leerling centraal staan.

Deze ontwikkeling vraagt om specifieke en nieuwe didactisch- en pedagogische vaardigheden van de docent of mentor (SLB'er), waarbij sprake is van een verschuiving in het handelen in de klas: van instrueren en aanbieden, naar volgen, aansluiten en motiveren.

Een van de ontwikkelvragen die hierbij specifiek naar voren komt, is het coachen van leerlingen. Deze coachende benadering zal zich richten op een breder ontwikkelgebied van de leerling. Attitude en vaardigheden komen in deze context sterker naar voren dan dat ze dat nu doen en worden onderwerp van het gesprek.

Het gedachtegoed van Biesta is meegenomen als een van de grondleggers van de ontwikkelingen binnen de school. Kijkend naar de drie pijlers van Biesta (kwalificeren, socialisatie en subjectvorming), zet de gewenste ontwikkeling zich in op de subjectvorming. Belangrijke aspecten hierin zijn: hoe ontwikkelt de leerling zich, hoe zelfstandig en zelfbewust is de leerling, en in hoeverre is de leerling in staat te reflecteren op zijn/haar eigen handelen en ontwikkeling.

Doelgroep

Deze training is in verschillende varianten te organiseren: vanuit het perspectief van de studieloopbaanbegeleider, docent in een klas, begeleider op het leerplein, coach op een praktijkgestuurde werkplek.

Bijeenkomsten

De training zoals hier beschreven, bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur.

Studieduur

Variabel

Contacttijd

Bijeenkomsten van 3 uur

Locatie

In overleg

Uit de evaluatie

"Leuke actieve cursus, waar ik echt wat geleerd heb!"
"Ik vind de manier waarop jullie feedback geven geweldig en heb er veel van geleerd."
"Niet de standaardwerkvormen, leuk voor de afwisseling."
"Beste en meest praktische bijscholing tot nu toe."
"Praktijkopdrachten waren zéér leerzaam."