Coaching

We bieden een breed scala aan coachingstrajecten. Onder coaching verstaan we het proces waarin een persoon of een team doelgericht en op actieve wijze, onder begeleiding van een coach, werkt aan veranderen van gedrag. Alle coachingstjacten zetten in op bewustwording, persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, het ontdekken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en het toepassen van het geleerde in de eigen praktijk.

Individuele coaching

Heb je in je werkzaamheden in het onderwijs een vraag op het gebied van onderwijsontwikkeling, leerlingbegeleiding, je eigen loopbaanontwikkeling of omgaan met werkdruk? Dan is een individueel coachingstraject mogelijk iets voor jou. In een kennismakingsgesprek met één van onze trainers/adviseurs kun je de mogelijkheden hiervoor verder verkennen.  

Teamcoaching

Heb je als onderwijsteam een vraag of uitdaging op het gebied van onderwijsontwikkeling, rollen en takenverdeling, samenwerking of communicatie? Dan is teamcoaching wellicht geschikt. Neem contact op met één van onze trainers/adviseurs voor een verkennend gesprek.

Contactgegevens

Telefoon 058 251 2900
E-mail ecno@nhlstenden.com

Studieduur

Variabel

Contacttijd

Variabel

Locatie

Overige locaties - Groningen - Meppel - Leeuwarden - Assen