Programma

Tijdens de zes bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Didactisch Coachen

 • Betekenis didactisch coachen
 • Theoretische inzichten en de pijlers van didactisch coachen
 • De kracht van beeld
 • Contact en feedback
 • Iteratief ontwikkelproces
 • Toelichting opdrachten en doelen

Feedback

 • Leerbevorderende feedback
 • Vraagstelling
 • Dimensies in onderwijs: inhoud, strategie, modus, kwaliteit
 • Intervisie met behulp van eigen beeldmateriaal

Strategieën

 • Leerstrategieën
 • Vraagstelling
 • Effectieve feedback: feed-up, feed-back, feedforward
 • Intervisie met behulp van eigen beeldmateriaal

Leerproces

 • Leerlingen en docenten
 • De derde pijler van didactich coachen
 • De vier dimensies
 • Intervisie met behulp van eigen beeldmateriaal

Continue cyclus

 • Doelen stellen
 • Evalueren
 • Coachen als interactieproces
 • Voorbereiding didactisch coachen
 • Intervisie met behulp van eigen beeldmateriaal

Presentatie en certificering

 • Presentatie: eindopdracht, verankering van de principes
 • Certificering

Je ontvangt een map met materiaal. Daarnaast is er verplichte literatuur:

 • Didactisch Coachen, Lia en Voerman en Frans Faber. 5e gewijzigde druk. ISBN 9 789082 763447 

De verplichte literatuur dien je zelf aan te schaffen.                                           

De studiebelasting bedraagt minimaal 68 uren, waarvan 18 contacturen.

Gedurende de cursus werk je individueel en in de leerteams met de principes van didactisch coachen. Jouw ontwikkelvraag en de opdrachten zijn, met ondersteuning van beeld, hierbij leidend. Na het afronden van de cursus worden de leeropbrengsten gepresenteerd.

Als je 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en je een door de begeleiding als voldoende aangemerkt leerresultaat hebt behaald, ontvang je aan het einde van de cursus een certificaat.