Op een praktische manier werken aan eigen vaardigheid

Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden. Landelijk is er vraag naar leerkrachten die bekend zijn met digitale geletterdheid om leerlingen hierin te kunnen ondersteunen en te laten werken aan deze vaardigheden.

  • Actualiseer je eigen digitale geletterdheid!
  • Voor docenten po, vo en mbo die zich (verder) willen bekwamen in het verwerken van Digitale Geletterdheid in het onderwijs
  • Direct toepasbaar in de onderwijspraktijk

De training Digitale Geletterdheid is erop gericht om de eigen digitale geletterdheid te actualiseren en daarbij mogelijkheden te onderzoeken en te ontwikkelen om met leerlingen te werken aan digitale geletterdheid. Na deze training ben je in staat om leerlingen bewust te laten werken aan eigen vaardigheden binnen digitale geletterdheid geïntegreerd in de eigen onderwijscontext.

Learning Outcome

Door middel van authentiek (e-)(didactisch) materiaal laat je in een navigeerbaar online portfolio zien dat je bekend bent met digitale geletterdheid, leerlingen/studenten hierin kunt ondersteunen waarbij je onderwijsactiviteiten om te werken aan digitale geletterdheid kunt organiseren en jezelf kunt blijven ontwikkelen en professionaliseren op digitale geletterdheid. Je illustreert hiermee jouw beheersing van de vastgestelde bekwaamheidseisen voor digitale geletterdheid.
Tijdens het beoordelingsgesprek demonstreer je de highlights van je portfolio; op basis van je portfolio en het eindgesprek wordt vastgesteld of je de vastgestelde bekwaamheid op voldoende niveau, gevorderd niveau (goed) of excellent niveau (uitstekend) beheerst.

Studieduur

6 bijeenkomsten verspreid over 1 jaar

Contacttijd

6 bijeenkomsten van 3 uur

Locatie

Groningen