Cursus Docent rekenen in vo en mbo

Werken aan de bekwaamheidseisen voor rekenen in alle vakken. In deze cursus verwerf je rekenbevoegdheid voor vo en mbo. Leraren die dit traject succesvol afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (Groenestijn, M. & Jonker, V. 2014). Zij zijn bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo.

Het onderhouden en verbeteren van de rekenvaardigheden van leerlingen is de laatste jaren tot speerpunt gemaakt in het vo en in het mbo. 

  • Krijg goed inzicht in doorlopende leerlijnen rekenen
  • Draag bij aan het rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen
  • Verwerf rekenbevoegdheid voor vo en mbo

 

Studieduur

6 maanden

Contacttijd

Totale studiebelasting: 840 uur

Locatie

Leeuwarden