ECNO actueel

maart 2020 - update januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft onze hogeschool tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij het ECNO heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Onze opleidingen en trajecten gaan wel gewoon door. Ook gaan er nieuwe opleidingen en trajecten van start, ook het ‘op maat’ ondersteunen van jou of jouw team blijft mogelijk.

De lessen van de opleidingen tijdelijk via TEAMS

Onze ‘klassikale’ opleidingen gaan gewoon door, alleen worden de lessen tijdelijk niet op de leslocatie gegeven maar onze docenten geven les en begeleiding op afstand. Deelnemers kunnen gewoon hun lesplanning blijven volgen, door lessen voor te bereiden via hun persoonlijke online leeromgeving en door lesstof door te nemen en opdrachten in te sturen. Er zal steeds op de lesdag zelf contact zijn met de docenten.
Ook nieuwe opleidingen gaan van start volgens de planning. Zodra fysieke lessen weer mogelijk zijn, zullen we weer overgaan op onderwijs op onze leslocaties.

Aanbod 2020-2021

Wil je je inschrijven? Kies dan gewoon bij het inschrijfproces voor de startdatum, leslocatie (bijv. Groningen) van je keuze en je ontvangt alle benodigde informatie om de bijeenkomsten tijdelijk met een docent op afstand te volgen. 

Start nieuw aanbod in de e-learning variant

Hieronder het overzicht van ons online aanbod.

Begeleiden op leren - passend bij het onderwijs van nu

Ben je binnen je werk binnen of buiten de school bezig met het begeleiden van leren van leerlingen en studenten en wil je jezelf hierin verder verdiepen? Dan is Begeleiden op leren een training voor jou. Tijdens de online training ga je je verdiepen in het leren van leerlingen of studenten. Hierbij ligt de focus op zelfregie.
De training is geschikt voor leraren in het voortgezet en beroepsonderwijs (mbo en hbo) en praktijkbegeleiders werkzaam in de beroepen waarvoor het vmbo, mbo en hbo opleidt.
Meer info lees je (link) hier

Online training Digitale Geletterdheid

Digitaal geletterd ben je wanneer je de vier basisvaardigheden beheerst: ICT Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Dit geldt voor nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden. Landelijk is er vraag naar leerkrachten die bekend zijn met digitale geletterdheid om leerlingen hierin te kunnen ondersteunen en te laten werken aan deze vaardigheden.
Meer info lees je (link) hier of neem contact op met Age Wesselius.

Online training Digitale Didactiek & Mediawijs - bekwaam

Waar je ook kijkt, waar je ook heen gaat, technologie is vrijwel altijd om je heen: Zelf maak je waarschijnlijk gebruik van een smartphone met de nieuwste functies en zullen veel dagelijkse handelingen hierin opgeslagen en bijgehouden worden. Communicatie met anderen gaat vooral via dit device. Kijk je om je heen dan zal je zien dat veel mensen technologie 'handig' inzetten om handelingen en acties makkelijker en sneller te maken. Ook in de scholen speelt technologie een grotere rol: Veel content / lesmethoden staan 'online', er zijn touchscreens in de klas, leerlingen hebben eigen devices waarop zij maatgericht kunnen werken aan hun leerbehoefte, etc. Gaat dit allemaal dan vanzelf?
Meer info lees je (link) hier of neem contact op met Age Wesselius.

Individuele Coaching op afstand (po/vo/mbo/hbo)

Net als in reguliere tijden, kun je als docent tegen allerlei vraagstukken aanlopen, die het functioneren als docent belemmeren. Hierbij kan individuele coaching je een stap verder helpen. Voor individuele coaching is het belangrijk dat je een rustige plek voor jezelf kan creëren, waarbij je via je laptop contact hebt met je coach.
Meer info? Neem contact op met Lydia Koers; zij brengt je in contact met een van onze coaches.

Online Professionele leergemeenschap Lesson Study op afstand (po/vo/mbo/hbo)

In een online lesson study team werk je volgens de principes van Lesson Study (www.ecno.nl/lesson-study). Je ontwerpt samen met docenten van andere scholen een les of lesactiviteit voor je (online) klas. Je onderzoekt wat de effecten zijn van de ontworpen les op het leren van de leerlingen.
Een online professionele leergemeenschap vorm je samen met collega’s uit je team of sectie. In overleg worden inhoud, tijdsinvestering en vorm vastgesteld.
Meer info? Neem contact op met: Floortje Goettsch

Intervisie voor teams op afstand (po/vo/mbo/hbo)

Tijdens de intervisie ga je gezamenlijk met en van elkaar leren over vraagstukken die je in de huidige nieuwe context van het afstandsleren tegen komt. Op dit moment zijn we allemaal hard aan het leren hoe we het onderwijs vorm blijven geven, terwijl we op afstand van onze leerlingen en collega’s zijn. Hierin lopen we tegen zaken aan die soms totaal nieuw zijn, maar soms ook een parallel hebben in het reguliere onderwijs.
Intervisie kan zowel met collega’s van je eigen team, als ook met mensen uit verschillende teams. De duur en het aantal bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld.
Meer info? Neem contact op met: Lisanne van Balen, Jet van Eldik of Anton de Vries

Didactisch Coachen op afstand (po/vo/mbo/hbo)

Het begeleiden van het leerproces vraagt zowel tijdens het afstandsleren als ook tijdens lessen waarin fysiek contact mogelijk is van docenten steeds meer op het gebied van coachende vaardigheden. Juist nu we zo op afstand zijn, is het belangrijk om de goede vragen te stellen aan je leerlingen, zodat leerlingen zelf zoveel mogelijk eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces en dat jij als docent zoveel mogelijk zicht krijgt op hoe dat leerproces bij je leerlingen precies plaats vindt.
Tijdens deze training leer je om het didactisch coachen toe te passen in jouw (afstands)lessen, waarbij hetgeen je leert ook toepasbaar is, op het moment dat we weer in het klaslokaal mogen zitten. Je kunt je via de tab 'Aanmelden online aanbod' inschrijven voor deze training.

Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur met tussentijdse opdrachten.
Data en tijd: in overleg.
Kosten: € 250,-. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Een maatwerktraject behoort tot de mogelijkheden.
Meer info? Neem contact op met: Floortje GoettschLisanne van Balen of Jet van Eldik

Activerende didactiek op afstand (vo/mbo/hbo)

Het ontwerpen van onderwijs vraagt van docenten dat zij de nieuwsgierigheid van studenten prikkelen, hen betrokken houden en gemotiveerd laten leren. Activerende didactiek is een middel wat hiervoor handvatten biedt, zowel tijdens het afstandsleren als ook tijdens lessen waarin fysiek contact mogelijk is. Tijdens deze training leer je de activerende didactiek toe te passen in jouw (afstands)lessen, waarbij hetgeen je leert ook toepasbaar is op het moment dat we weer in het klaslokaal mogen zitten.
Je kunt je via de tab 'Aanmelden online aanbod' inschrijven voor deze training.

Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur met tussentijdse opdrachten.
Data en tijd: in overleg.
Kosten: € 250,-. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Een maatwerktraject behoort tot de mogelijkheden.
Meer info? Neem contact op met: Jet van Eldik

Gespreksvoering op afstand (vo/mbo/hbo)

Het voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen speelt ook in het afstandsonderwijs een belangrijke rol. Vragen die zich bijvoorbeeld kunnen aandienen zijn: Hoe communiceer ik met mijn leerlingen, zodat ik ze de nodige veiligheid bied in mijn (afstands)les? Hoe voer ik gesprekken op afstand met mijn leerlingen als mentor of studieloopbaanbegeleider? En hoe maak ik contact met een leerling die ik in een reguliere les al moeilijk bereik? Wat zijn vragen die ik wel en niet stel in een individueel gesprek?
In overleg wordt een maatwerktraining vormgegeven (een of meerdere bijeenkomsten). Samen oefen je op afstand met een trainingsacteur in het voeren van gesprekken. We kijken samen naar wat het effect is van het handelen en de manier van communiceren, en onderzoeken wat je als docent nog meer kan inzetten om je (gespreks)doel te bereiken. Ons doel is dat je tijdens deze training de vrijheid ervaart om te experimenteren met nieuwe vormen van communicatie, zodat je je handelingsrepertoire vergroot en concrete handvatten hebt om in je praktijk toe te passen.
Je kunt je via de tab 'Aanmelden online aanbod' inschrijven voor deze training.

Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur met tussentijdse opdrachten.
Data en tijd: in overleg.
Kosten: € 375,-. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Een maatwerktraject behoort tot de mogelijkheden.
Meer info? Neem contact op met: Floortje GoettschLisanne van Balen, Jet van Eldik

Leeskilometers op afstand voor po en vmbo onderbouw

Het maken van veel ‘leeskilometers’ heeft grote invloed op de ontwikkeling en de leesmotivatie van kinderen. Juist voor leerlingen die lezen lastig vinden is het extra belangrijk dat ze ook in deze tijd kilometers blijven maken! Maar hoe houd je goed zicht op wat je leerlingen thuis lezen? Wat zou de rol van ouders hierin kunnen zijn? Voor leerkrachten uit de bovenbouw van het PO en onderbouw van het VMBO verzorgen we een korte workshop (45 minuten) waarin je handvatten en werkvormen krijgt aangereikt die je direct kan inzetten in je eigen praktijk.
Je kunt je via de tab 'Aanmelden online aanbod' inschrijven voor deze training.

Datum en tijd: in overleg
Kosten: aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.
Meer info? Neem contact op met: Floortje Goettsch

Creatief schrijven tegen stress! op afstand voor po en vo onderbouw

In deze training maak je kennis met verschillende korte schrijfopdrachten waarin leerlingen op creatieve wijze hun eigen ervaringen kwijt kunnen. Voor alle kinderen staat de wereld z’n kop, ze maken iets mee wat straks de geschiedenisboeken zal halen en nu is dus het moment om daarbij stil te staan. Door kleine schrijfopdrachtjes leren leerlingen andere perspectieven in te nemen, vast te leggen wat belangrijk voor ze is en stil te staan bij wat er gebeurt. Ze leggen iets persoonlijks vast, waar ze later op terug kunnen kijken. Tussen de bijeenkomsten door kan je met je eigen klas de opdrachten uitvoeren. De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 45 minuten.
Je kunt je via de tab 'Aanmelden online aanbod' inschrijven voor deze training.

Datum en tijd: in overleg.
Kosten: € 85,- De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Meer info? Neem contact op met: Floortje Goettsch

Meer informatie

Heb je nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact met ons op via 058 251 2900 of stuur een mail naar het secretariaat: ecno@nhlstenden.com. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Studieduur

Variabel

Contacttijd

Variabel

Locatie

Overige locaties