Cursus Fries lezen en spreken voor het basisonderwijs

Een cursus van acht bijeenkomsten van twee uur voor leraren die het Fries beter willen leren spreken en lezen.

Studieduur

8 bijeenkomsten

Contacttijd

16 uur

Locatie

Leeuwarden