Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader

Heb jij je pabo-diploma en wil je de bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’ behalen? Vanaf 1 september 2017 biedt NHL-ECNO het 'Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader' aan.
Het opscholingstraject is bedoeld voor pabo-gediplomeerden en afgestudeerden van de pedagogische academie. Het is van belang dat je werkzaam bent in de onderbouw vmbo basis/kader of in het voorbereidend speciaal onderwijs en werkt met deze doelgroep.

  • Verzilver je ervaring in het werken binnen het vmbo!
  • Doe aanvullende kennis en vaardigheden op over pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde
  • Maak een keuze uit één van de drie profielen: 'Mens en Natuur', 'Mens en Maatschappij' of 'Engels'

Wat kun je na het Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader?

Als je het traject met succes afrondt, behaal je de bevoegdheid 'groepsleerkracht onderbouw basis/kader' met daarbij vermeld de vakken die gegeven mogen worden op basis van jouw profielkeuze.
Na het opscholingstraject ben je inzetbaar en bevoegd voor rekenen/wiskunde, Nederlands en het gekozen vak of de vakken uit de profielkeuze voor lessen in de onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis/kader. Daardoor ben je als groepsleerkracht breed inzetbaar in de onderbouw vmbo basis/kader.

Voorlichtingsbijeenkomst Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader

Wil je meer informatie over het Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader? Kom dan op dinsdag 29 augustus naar de Infoavond voor deeltijdstudies van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool! Van 17.30 tot 20.00 uur ben je welkom op de informatiemarkt op de NHL in Leeuwarden, Rengerslaan 10. 

Tijdens de Infoavond zijn er twee voorlichtingsrondes over het Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader:

1e ronde van 18.00 tot 18.45 uur
2e ronde van 19.00 tot 19.45 uur

Lokaal B1036.

Meld je hier aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 29 augustus

Studieduur

Minimaal 6 maanden, maximaal 12 maanden

Contacttijd

Groningen: vrijdagen, Leeuwarden: woensdagen

Locatie

Groningen - Leeuwarden