Opscholingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader

Heb jij je pabo-diploma en wil je de bevoegdheid* ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ behalen? Vanaf november 2019 biedt NHL Stenden / ECNO het opscholingstraject ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ aan.
Het opscholingstraject is bedoeld voor pabo-gediplomeerden en afgestudeerden van de pedagogische academie. Het is van belang dat je werkzaam bent in de onderbouw vmbo basis/kader of in het voorbereidend speciaal onderwijs en werkt met deze doelgroep.

  • Verzilver je ervaring in het werken binnen het vmbo!
  • Doe aanvullende kennis en vaardigheden op over pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde
  • Maak een keuze uit één van de drie profielen: 'Mens en Natuur', 'Mens en Maatschappij' of 'Engels'

* Pabo-gediplomeerden die het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis en kader’ hebben behaald, staan voortaan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis en kader. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Meer informatie over de regeling en het scholingstraject is te vinden op www.rijksoverheid.nl/pabo-gediplomeerden-voor-de-klas-vmbo-basis-kader.

Wat kun je na het scholingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader?

Als je het traject met succes afrondt, behaal je een certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’. Daardoor ben je als groepsleerkracht breed inzetbaar in de onderbouw vmbo basis/kader voor rekenen/wiskunde, Nederlands en het gekozen vak uit de profielkeuze.

Studieduur

Minimaal 6 maanden, maximaal 12 maanden

Contacttijd

vrijdagen van 9.00 - 16.00 uur

Locatie

Groningen - Leeuwarden