Pedagogisch Didactische Aantekening

Instructeurs, praktijkexperts en ondersteuners geven instructie aan leerlingen met uiteenlopende achtergronden, interesses en motivaties. Aansluiten bij wat leerlingen bezighoudt en hen interesseren en motiveren om te leren, is een grote uitdaging. Wil jij die uitdaging aangaan? Dan is de cursus Pedagogisch Didactische Aantekening (PDA) iets voor jou.

  • Je bent werkzaam in het onderwijs en/of in een context waarin aan studenten van een beroepsopleiding instructie wordt gegeven
  • Jouw dagelijkse praktijk staat centraal tijdens de opleiding
  • Uitgangspunt zijn de zeven SBL-competenties voor docenten

Wat kun je na de cursus PDA?  

Na de cursus PDA kun je werken als instructeur, praktijkexpert of ondersteuner in verschillende onderwijssectoren of het bedrijfsleven.

Nieuwe wetgeving

Voor de werkzaamheden van instructeur in het mbo zijn bekwaamheidseisen ingevoerd. Dit betekent dat er nieuwe wetgeving is (juli 2018) voor het opleiden van instructeurs in het mbo. Instructeurs die na augustus 2018 benoemd worden in het mbo, moeten een opleiding gaan volgen. Deze nieuwe opleiding sluit de deelnemer af met een getuigschrift waaruit blijkt dat de instructeur is opgeleid tot de pedagogisch-didactische bekwaamheden als bedoeld in de wet. Voor instructeurs werkzaam in alle andere soorten onderwijs (of in het bedrijfsleven), is de situatie ongewijzigd.

Vanaf september 2020 start de nieuwe Ad voor mbo instructeurs: Ad Didactisch Educatief Professional.
Klik hier voor meer informatie over de nieuwe Associate degree, deeltijd

 

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

30 dagdelen

Locatie

Groningen - Leeuwarden