Schoolleider Basisbekwaam

Bent u werkzaam in het basisonderwijs en heeft u ambitie om schoolleider te worden? Bent u teamleider of schoolleider? Wilt u op uw manier goede kwalitatieve onderwijskundige processen aansturen? Wilt u dat kinderen en leerkrachten volledig tot hun recht komen? Zoekt u een opleiding die u hierbij ondersteunt, u verder helpt in uw professionele ontwikkeling en registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk maakt? De opleiding tot Schoolleider Basisbekwaam biedt goede startmogelijkheden.

  • Persoonlijk leiderschap van de schoolleider: zelfkennis en kennis van de ander (inclusief Covey-certificering)

  • Ontwikkeling als teamleider, communicatieve vaardigheden bij coaching, feedbackgesprekken en teambuilding

  • De onderzoekende en onderwijskundige schoolleider

Wat kun je na de opleiding Schoolleider Basisbekwaam?  

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt inzicht in jouw leiderschapstalenten en -vaardigheden en krijgt inzicht in schoolontwikkeling vanuit de verantwoordelijkheid als schoolleider. Dit alles in relatie tot de omgeving waarbij de ontwikkeling van het kind en de school centraal staat.

Als je de opleiding Schoolleider Basisbekwaam met goed gevolg hebt afgerond, kun je doorstromen naar de schoolleidersopleiding Vakbekwaam onder de voorwaarde dat je een substantieel deel van je taken als leidinggevende vervult.
Je kunt je registeren in het Schoolleidersregister PO als Registeradjunct-directeur Onderwijs.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

14 dagen

Locatie

Bakkeveen