Schoolleider Basisbekwaam

Ben je werkzaam in het onderwijs en heb je ambitie om schoolleider te worden? Ben je teamleider of schoolleider? Wil je op jouw manier goede kwalitatieve onderwijskundige processen aansturen? Wil je dat kinderen en leerkrachten volledig tot hun recht komen? Zoek je een opleiding die jou hierbij ondersteunt, je verder helpt in jouw professionele ontwikkeling en registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk maakt? De opleiding tot Schoolleider Basisbekwaam biedt goede startmogelijkheden.

  • Persoonlijk leiderschap van de schoolleider: zelfkennis en kennis van de ander

  • Ontwikkeling als teamleider, communicatieve vaardigheden bij coaching, feedbackgesprekken en teambuilding

  • De onderzoekende en onderwijskundige schoolleider

Wat kun je na de opleiding Schoolleider Basisbekwaam?  

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt inzicht in jouw leiderschapstalenten en -vaardigheden en krijgt inzicht in schoolontwikkeling vanuit de verantwoordelijkheid als schoolleider. Dit alles in relatie tot de omgeving waarbij de ontwikkeling van het kind en de school centraal staat.

Als je de opleiding Schoolleider Basisbekwaam met goed gevolg hebt afgerond, kun je doorstromen naar de schoolleidersopleiding Vakbekwaam onder de voorwaarde dat je een substantieel deel van je taken als leidinggevende vervult.
Je kunt je registeren in het Schoolleidersregister PO als Registeradjunct-directeur Onderwijs.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

14 dagen

Locatie

Bakkeveen

Wytske Kampstra en Wesley Huisman over de schoolleidersopleiding

Wytske Kampstra
Locatieleider De Burgerschool, Dokkum

"De opleiding schoolleider basisbekwaam heeft mij veel gebracht. Nieuwe inzichten en theorieën hebben mij als persoon verrijkt. Ik heb inzicht gekregen wie ik ben als leider en vanuit welke kernwaarden ik opereer. Hierdoor kan ik mijn beroep als locatieleider professioneler uitoefenen. Wat als rode draad tijdens de opleiding loopt is je persoonlijke vraagstuk. Hieraan werken is voor mij erg waardevol geweest. Het heeft mij geholpen om mij verder te kunnen ontwikkelen als persoon en leider. De begeleiding heb ik als zeer professioneel en prettig ervaren."

Wesley Huisman
Professor Wilhelmina Juliana Bladergroenschool, Groningen

"Door de manier van denken en handelen vanuit de opleiding werd ik bewuster van mijn overtuigingen in de school. Ik heb door de opleiding meer inzicht gekregen in wie ik ben en wat mij motiveert. Als leider van een groep mensen ben ik mij bewust geworden van mijn handelen en kan ik mijn gedrag onderzoeken en aanpassen. Dit stelt mij als mens en als schoolleider in staat professioneler te handelen."