ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied en hebben veel ervaring in het onderwijs. De meesten werken al jaren met enthousiasme vanuit ECNO en Stenden Professionals voor collega’s in het onderwijs. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke en ontwikkelingsgerichte aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De kerndocenten van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Roy Meulman

Roy Meulman is sinds 2012 adviseur, coach en trainer bij NHL Stenden/ECNO. Hij heeft veel ervaring op het gebied van leiderschap in het primair onderwijs, eerst als directeur van verschillende scholen en later als interim-manager. Roy is onder andere kerndocent bij de schoolleidersopleidingen, geeft trainingen aan schoolteams en coacht leidinggevenden.

Herman Hoedemaker

Herman Hoedemaker is sinds 2002 verbonden aan NHL Stenden. Hij heeft binnen de hogeschool verschillende functies bekleed, van consultant en trainer tot locatieleider van de PABO. De belangrijkste thema’s binnen het vervullen van die functies zijn 'leiderschap, leren en innoveren'. Op dit moment is Herman, naast kerndocent binnen de schoolleideropleiding, betrokken als docent en ontwikkelaar bij de master Learning & Innovation en de master Educational Leadership.