Leer signaleren, diagnosticeren en begeleiden!

Leren lezen en spellen behoort tot de kernactiviteiten van kinderen in het basisonderwijs. Versterken van de resultaten bij deze vakken, maar ook het tijdig herkennen van ernstige problemen hierbij of zelfs het vermoeden van dyslexie, vraagt om specialistische kennis in elke basisschool. Met de opleiding tot Specialist lezen, spellen en dyslexie haal je deze kennis in huis.

​Het hebben van actuele kennis over achterliggende processen, de diagnostiek en effectieve behandelmethoden én de vaardigheid om die om te zetten in een doorgaande lijn in de school garanderen optimale resultaten van leerlingen. De lees-, spelling- en dyslexiespecialist kan hiervoor zorgdragen.

Wat kun je na de opleiding Specialist lezen, spellen en dyslexie?

Je hebt meer kennis van en inzicht in de succesfactoren bij leren lezen en spellen en risico’s die bepaalde leerlingen hierbij kunnen lopen. Daarnaast ken je de behoeften van kinderen met lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ook vergroot je jouw vaardigheden in het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van deze kinderen en het ondersteunen van je collega’s daarbij.
Na de opleiding kun je binnen de school leraren ondersteunen bij het leren lezen en spellen en bij vermoedens van dyslexie. Je analyseert de toets- en observatiegegevens van kinderen en geeft op basis daarvan effectieve handelingsadviezen. Je let daarbij zowel op kindkenmerken als op leraargedrag en andere omgevingsfactoren (handelingsgericht).

Studieduur

10 maanden

Contacttijd

11 bijeenkomsten van 3 uur

Locatie

Groningen - Assen