Praktische zaken

De start van de post-hbo-opleiding Coördinator Taal in het basisonderwijs, versie Fryslân is uitgesteld naar het voorjaar van 2021. We hebben hiervoor twee redenen: 

 • Door de start van de opleiding uit te stellen naar begin volgend jaar, sluit het doel van de opleiding veel beter aan bij alle ontwikkelingen rond Taalplan Frysk en de door de provincie Fryslân geformuleerde ambitie voor het jaar 2030. Op deze manier krijgen meer scholen de kans bij de opleiding aan te haken.
 • Door de opleiding een half jaar uit te stellen hebben wij mogelijk ook minder last van de beperkende maatregelen die op dit moment gelden. Deze beperkende maatregelen maken dat we nu nog de opleiding grotendeels online zouden moeten organiseren. Dit willen we heel graag voorkomen.

De nieuwe datum voor de startdag wordt nu donderdag 18 februari 2021. Inschrijven is nog mogelijk.

Data en lestijden 2020-2021

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur, behalve de eerste bijeenkomst, die is van 9.00 tot 16.30 uur. De data van het eerste opleidingsjaar zijn:

 • 18 februari 2021 (hele dag)
 • 01 april 2021
 • 22 april 2021
 • 20 mei 2021
 • 17 juni 2021 

De overige data van het eerste opleidingsjaar en de data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers gepland.

Data en lestijden 2021-2022

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur, behalve de eerste bijeenkomst, die is van 9.00 tot 16.30 uur. De data van het eerste opleidingsjaar zijn:

 • 30 september 2021
 • 04 november 2021
 • 02 december 2021
 • 03 februari 2021
 • 10 maart 2021
 • 07 april 2021
 • 12 mei 2021
 • 02 juni 2021

De data van het tweede opleidingsjaar worden in overleg met de deelnemers gepland.

Locatie

Je volgt de opleiding Coördinator taal in het basisonderwijs op de NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden.

Kosten

De kosten voor de opleiding, de ondersteuning bij het maken van taalbeleid € 2.100,- inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur. Dankzij de samenwerking tussen de provincie Fryslân en NHL Stenden Hogeschool kan de opleiding, bij voldoende belangstelling met subsidie worden aangeboden.
De opleiding tot taalcoördinator wordt hiermee een duurzame investering, waarbij concreet gewerkt wordt aan de ambitie van de provincie om in 2030 een compleet aanbod betreffende het Fries op alle scholen in Friesland te realiseren. Na de opleiding krijgen taalcoördinatoren blijvend ondersteuning in de (regionale) expertisenetwerken en via de website. Daar worden praktijkvragen besproken, nieuwe trends en thema’s geïntroduceerd en is altijd aandacht voor het actualiseren van het taalbeleid.