Bijscholing profielvak Zorg & Welzijn vmbo-docenten Uiterlijke Verzorging

Per 1 augustus 2016 zijn in de bovenbouw van het vmbo nieuwe profielen ingevoerd. Om als docent Uiterlijke Verzorging (UV) binnen het profiel Zorg en Welzijn les te mogen geven, heb je minimaal een bekwaamheidserkenning nodig.
De lerarenopleidingen Gezondheidszorg en Welzijn van vijf hogescholen hebben voor deze zittende docenten UV een scholingstraject georganiseerd.

  • voor docenten Uiterlijke Verzorging met minimaal 3 jaar werkervaring
  • een scholingstraject van 60 studiepunten
  • te volgen in één jaar of verdeeld over twee jaren

OCW heeft in de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo opgenomen dat de bijscholing in combinatie met drie jaar werkervaring in het vak uiterlijke verzorging in het beroepsonderwijs op aanvraag leidt tot een ontheffing voor het geven van het profielvak Zorg & Welzijn. De zittende docenten Uiterlijke Verzorging kunnen er ook voor kiezen om via de reguliere lerarenopleiding een bevoegdheid voor het geven van het vak Gezondheidszorg en Welzijn in het bekwaamheidsgebied vo/bve te behalen.

Wat kun je na de bijscholing voor vmbo-docenten Uiterlijke Verzorging?

Na het volgen van de bijscholing kan ontheffing worden aangevraagd voor het profielvak Zorg & Welzijn, inclusief de bijbehorende profielmodules.

Studieduur

1 tot maximaal 2 jaar

Contacttijd

donderdagavond en maandag of woensdag

Locatie

Groningen - Leeuwarden