Raak bekend met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van muziekonderwijs!

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Een van de manieren om dit te realiseren is de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek.

  • Competentiegerichte opleiding
  • Voor leerkrachten basisonderwijs met basiskennis en ervaring op muzikaal gebied
  • Georganiseerd rondom muzikale thema’s

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek leidt leraren uit de basisschool op tot vakspecialist muziek. Hiermee wordt bedoeld: een leerkracht die niet alleen weet dat muziek een onmisbaar onderdeel is in de basisschool, maar ook hoe daar in praktische zin invulling aan te geven. Gedurende het programma van de opleiding Vakspecialist Muziek staan de verhoging van de instrumentale en vocale musiceervaardigheden en het leiding geven aan het gezamenlijk musiceren centraal. Er wordt een verband gelegd tussen de onderwijstoepassing, muziektheorie, kunstparticipatie en organisatie van het vakleraarschap. Tijdens de bijeenkomsten worden de nieuwste methodische materialen behandeld.

Wat kun je na de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek?

Na het behalen van de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek kun je als bevoegd leraar basisonderwijs binnen de school aparte muziektaken vervullen. Je ruilt bijvoorbeeld met collega’s van klas om muziekles te geven. Maar het kan ook zijn dat je alleen wordt aangesteld om muzieklessen aan verschillende groepen te geven of binnen een cluster op verschillende scholen werkzaam te zijn als vakdocent muziek. Tevens zijn er alumni van de opleiding die buiten het onderwijs muzieklessen verzorgen.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

15 bijeenkomsten van 3 uur

Locatie

Groningen