Meer informatie

Voor meer informatie over het Zij-instroom in Beroep traject (ZIB) in het primair onderwijs of een intake kun je contact opnemen met de coördinator zij-instroom primair onderwijs:

Helen Goudemond
E zij-instroompo@nhlstenden.com

Heb je al een intake gesprek gehad met de coördinator zij-instroom primair onderwijs en een positief advies gekregen ten aanzien van een Zij-instroom in Beroep traject, dan kun je je via het aanmeldformulier op deze pagina aanmelden voor een geschiktheidsonderzoek bij het assessmentcentrum van NHL Stenden Hogeschool. Na de aanmelding ontvang je de benodigde informatie via het secretariaat.

Mocht je vragen hebben over het geschiktheidsonderzoek, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het assessmentcentrum Sigrid Hoogland.

E assessmentcentrumzij-instroompo@nhlstenden.com