Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs

Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid te halen als leraar in het voortgezet onderwijs. Hiervoor doe je een geschiktheidsonderzoek en krijg je een passend scholingstraject.

Wettelijke eisen zij-instromer

Om zij-instromer te worden in het voortgezet onderwijs moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding, voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voorwaarden Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs

  • Je voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Je bent in dienst bij een schoolbestuur voor minimaal acht lesuren in het vakgebied en dus als zij-instromer werkzaam op een school voor voortgezet onderwijs.
  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.
  • Je hebt een geschiktheidsonderzoek afgelegd, positief afgerond en je bent in het bezit van een geldige geschiktheidsverklaring.

Kom naar de klassikale voorlichting tijdens de Infoavond Werken & Studeren

Op dinsdag 26 november 2019 van 18.00 uur en 21.00 uur organiseert NHL Stenden Hogeschool de Infoavond Werken & Studeren. Tijdens deze infoavond is er een klassikale voorlichting over het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs / voortgezet onderwijs. Tijdstip van de klassikale voorlichting: zie website NHL Stenden.
Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.

Studieduur

Maximaal 2 jaar

Locatie

Overige locaties