Zij-instroom in Beroep (ZiB) scholingstraject Pabo en tweedegraads lerarenopleidingen

Je hebt een baan in het onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject biedt je de mogelijkheid om in maximaal twee jaar een bevoegdheid te halen als leerkracht in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Hiervoor doe je een geschiktheidsonderzoek en krijg je een passend scholingstraject.
Ook als je al bevoegd bent voor een bepaald vak, maar les wilt geven in een ander vak, kun je in aanmerking komen voor het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een overstap te maken van het voortgezet onderwijs naar het basisonderwijs, van het basisonderwijs naar een voortgezet onderwijs tweedegraads opleiding en van mbo naar voortgezet onderwijs of basisonderwijs.

Wettelijke eisen zij-instromer

Om zij-instromer te worden in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding; voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voorwaarden Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject

  • Je voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Je hebt een geschiktheidsonderzoek afgelegd, positief afgerond en je bent in het bezit van een geldige geschiktheidsverklaring.
  • Je bent in dienst bij een schoolbestuur en dus als zij-instromer werkzaam op een school.
  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Studieduur

Maximaal 2 jaar

Locatie

Overige locaties