Eduard Offerhaus

“Toen ik bij NHL Stenden kwam, ontstonden er mogelijkheden”

Na jarenlang werken in de financiële wereld koos Eduard Offerhaus (53) voor een carrière als natuurkundedocent. Om zijn bevoegdheid te halen, kon hij het traject Zij-instroom in Beroep (ZiB) volgen. Dit traject stelt mensen in staat de overstap te maken naar het onderwijs door middel van een parttime opleiding, waarbij tegelijk al ervaring wordt opgedaan als betaald docent.

Bij het ZiB-traject zijn drie partijen betrokken: de zij-instromer zelf, de school waar hij tijdens dit traject gaat lesgeven, en de hogeschool waar het traject gevolgd wordt. Om alles in goede banen te leiden, leggen zij gezamenlijk vast hoe ze elkaar zullen ondersteunen zodat de zij-instromer binnen twee jaar het diploma behaalt. In een overeenkomst tussen de drie partijen worden daarom duidelijke afspraken gemaakt over scholing en begeleiding.

Eduard Offerhaus werkte vijftien jaar op het hoofdkantoor van een bank toen hij uitgekeken was op de financiële wereld. In het verleden had hij aan de Vrije Universiteit bewegingswetenschappen gestudeerd met de docentopleiding als bijvak. “Ik had destijds graag les willen geven op het mbo of hbo, maar kon daar toen geen baan in vinden. Nu dacht ik: als ik toch iets anders wil, waarom dan niet alsnog in het onderwijs? Omdat ik geen eerstegraadsbevoegdheid meer bezat, kon ik het traject Zij-instroom in Beroep doen. De combinatie van werk en studie trok me aan.”

Toelatingstraject

Om de opleiding te kunnen volgen, is een voorwaarde dat je een baan als docent vindt voor acht lesuren per week. “De nood moet wel hoog zijn wil een school daarin meegaan. Maar in Zaandam vond ik een plek waar ze mij wel als docent wilden”, aldus Eduard. Om toelating te krijgen tot het opleidingstraject, moet de zij-instromer vervolgens een geschiktheidsonderzoek doen, dat bestaat uit een portfolio, een praktijkopdracht en een criteriumgericht interview, afgesloten met een assessment. Dit assessment kan worden gedaan bij assessmentcentra op verschillende hogescholen in Nederland.

Voor wie helemaal nieuw is in het onderwijs, kan het goed zijn zich vooraf te oriënteren binnen het vak, bijvoorbeeld door een stage te doen voor je aan het traject begint. In die periode kan alvast worden gewerkt aan het portfolio, en eenmaal betaald voor de klas is het een minder grote uitdaging, door de opgedane ervaring. Tegelijk wordt er van de opleidingsschool verwacht dat die de zij-instromer goed begeleidt in zijn ontwikkeling. Eduard: “Op mijn school miste ik helaas de juiste begeleiding. Ik heb daardoor wel gemerkt hoe belangrijk het is om een goede opleidingsschool te vinden. Er ging de nodige tijd overheen voor mijn toelating tot het traject rond was, waardoor ik het eerste jaar nog zonder opleiding voor de klas stond. En dat terwijl ik helemaal nieuw was in het onderwijs. Dat was een jaar van keihard werken.”

Kijken naar de mogelijkheden

Is het geschiktheidsonderzoek behaald, dan kun je met de geschiktheidsverklaring bij alle hogescholen aankloppen die een ZiB-traject aanbieden. Eduard benaderde meerdere hogescholen, maar vond niet meteen de juiste plek. “Bij een aantal hogescholen werd ik als zij-instromer niet met open armen ontvangen. Ondanks mijn behaalde geschiktheidsonderzoek werden er vraagtekens gezet bij het format en de inhoud van mijn geschiktheidsrapportage. Zij keken vooral naar alles wat ik nog niet kon. Pas toen ik bij NHL Stenden kwam, ontstonden er mogelijkheden. Het contact hier was meteen heel persoonlijk. Zij zagen: jij bent prima in staat om bij ons deze opleiding te volgen. NHL Stenden was de enige hogeschool die keek naar de mogelijkheden.

Het waren jaren van hard werken, maar achteraf kan ik zeggen dat het niet voor niks is geweest. Als zij-instromer kom je op NHL Stenden bij een heel gemotiveerde groep mensen en het niveau ligt dan ook hoog. Degenen die voor zo’n opleiding kiezen, zien het onderwijs als hun roeping, ze gaan er echt voor. Dat heb ik zelf ook, ik geniet van de interactie met de leerlingen en het geeft me veel voldoening als ik hun iets kan bijbrengen. Het voelt goed dat ik nu ook echt bevoegd voor de klas sta.”

“Als zij-instromer kom je op NHL Stenden bij een heel gemotiveerde groep mensen”