De onderwijsconferentie die op 19 november a.s. stond gepland, gaat helaas niet door.

Alle deelnemers die zich voor de conferentie hebben aangemeld, ontvangen zo spoedig mogelijk een annuleringsbericht van het secretariaat.

Inloop & registratie vanaf 12.30 uur

Het programma begint om 13.00 uur. Vanaf 12.30 uur start de inloop en registratie en bent u van harte welkom om onder het genot van een kop koffie of thee alvast de sfeer te proeven en collega's te ontmoeten.

Programma

13.00 - 13.05 uur Opening conferentie door Alexander van der Weide 

13.05 - 14.00 uur Lezing van Martie Slooter

14.00 - 14.30 uur Pauze en naar de zalen

14.30 - 16.00 uur  Workshopronde. Laat u verder inspireren door een keuze te maken uit 10 verschillende workshops: 

  1. 'De Complete Les' - Karel Juk en Erik Dijkstra
  2. 'Visualiseren van informatie' - Ed van Uden
  3. 'Effectief differentiëren' - Remco Broesder
  4. 'Effectieve instructie' - Henk Blik en Sjaak van Leeuwen
  5. 'Groeigerichte feedback' - Hans van Dijck 
  6. 'Zelfsturend leren' - Liesbeth Kester
  7. 'Digitale didactiek' - Arnold Dubbelman
  8. 'Opbrengstgericht werken in de sectie' - Mehmet Okuducu 
  9. ‘Waar moet het naar toe met onze didactiek in het onderwijs?’ - Siebrich de Vries
  10. 'Van talentherkenning naar excellente prestaties’ - Hein Gerd Triemstra 

16.00 uur Napraten en hapje, drankje

Direct inschrijven

Hieronder vindt u een korte beschrijving van alle workshops:

Workshop 1 ‘De Complete Les’

Workshopleiders: Karel Juk en Erik Dijkstra

Karel Juk en Erik Dijkstra ontwikkelden een praktische app, waarmee de leerkracht zijn lessen compleet kan maken. De app is opgebouwd vanuit de vijf rollen van de leraar en helpt de leerkracht alle belangrijke aspecten van de complete les te gebruiken. Behalve een leidraad voor de les, biedt de app meerdere handige tools. In deze workshop maakt u kennis met de mogelijkheden van ‘De Complete Les’.

Over de trainers
Karel Juk is als docent biologie werkzaam op het Lauwers College in Grijpskerk en verzorgt daarnaast trainingen op het gebied van activerende didactiek en lesobservaties.
Erik Dijkstra werkt als docent maatschappijleer en geschiedenis op het Lauwers College in Grijpskerk en verzorgt daarnaast trainingen in persoonlijk leiderschap.

Workshop 2 ‘Visualiseren van informatie’

Workshopleiders: Ed van Uden 

John Hattie ontdekte dat leerlingen die beschikken over een uitgebreide woordenschat en goed zijn in begrijpend lezen, beter presteren dan leerlingen met een beperkte woordenschat of die moeite hebben met tekstbegrip. Maar wat kan de leerkracht doen om deze vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen?  Ed van Uden laat u een krachtige leerstrategie ervaren, waarmee u kunt werken aan tekstbegrip en woordenschatuitbreiding bij uw leerlingen.

Over de trainer
Ed van Uden heeft ruime onderwijservaring en is auteur van o.a. het boekje 'Ontdek snel: mindmappen'. Hij verzorgt hierover trainingen in het onderwijs en bedrijfsleven en werkt mee aan mindmap-gerelateerde onderzoeken.

Workshop 3 ‘Effectief differentiëren’

Workshopleider: Remco Broesder

Differentiëren is één van de meest complexe vaardigheden die van leerkrachten wordt gevraagd. Het is ook één van de belangrijkste, volgens o.a. John Hattie. Hij ontdekte dat de leerprestaties van leerlingen verbeteren als ze (indien nodig) mogen versnellen. Remco Broesder laat zien hoe de leerkracht effectief differentieert zonder de grip op het leerproces van leerlingen te verliezen. En welke strategie de leerkracht kan gebruiken om met behulp van leerdoelen de verwachtingen van de leerling zichtbaar te maken. Want die strategie is voorwaardelijk om goed te kunnen differentiëren.

Over de trainer
Remco Broesder combineert zijn baan als docent Nederlands op het Noorderpoort met die van trainer-adviseur bij ECNO/NHLStenden. Hij is auteur van het boek ‘Effectieve didactiek’ (Noordhoff, 2016).

Workshop 4 ‘Effectieve instructie’

Workshopleiders: Henk Blik en Sjaak van Leeuwen

Het is belangrijk dat leerlingen vóór het uitvoeren van taken, verwoorden welke stappen zij zetten om de vaardigheid adequaat uit te voeren. En niet, zoals te zien is in het directe instructiemodel, aan het einde van de instructie. Henk Blik is één van de weinigen die onderzoek heeft gedaan naar effectieve instructie aan moeilijk(er) lerende leerlingen. Samen met Sjaak van Leeuwen ontdekte hij dat leerkrachten die leerlingen hun taken vooraf laten verbaliseren, bevorderen dat leerlingen meer begrip van de taken krijgen en deze beter zelfstandig kunnen verwerken. In deze workshop laat hij zien hoe de leerkracht dit doet.

Over de trainers
Henk Blik is onderwijswetenschapper en als deelschoolleider praktijkonderwijs verbonden aan het Dr. Aletta Jacobs College.
Sjaak van Leeuwen werkt als zelfstandig trainer/adviseur en voert samen met Henk Blik onderzoek uit naar onder meer de invloed van effectieve instructie om moeilijk lerende leerlingen zelfstandiger te laten leren.

Workshop 5 ‘Groeigerichte feedback’

Workshopleider: Hans van Dijck

De leerkracht formuleert aan het begin van een nieuw onderwerp de leerdoelen en laat concreet zien wat de leerlingen aan het eind van de les of een serie lessen kennen of kunnen. Op deze manier creëert hij de kloof tussen wat leerlingen al kennen/kunnen en het leerdoel. De leerkracht helpt leerlingen vervolgens de kloof te overbruggen door feedback te geven. In deze workshop laat Hans van Dijck zien hoe groeigerichte feedback de leerling helpt om stapsgewijs leerdoelen te halen. De feedback betreft verschillende niveaus, zoals inhoud, proces en zelfregulatie.

Over de trainer
Hans van Dijck werkte als docent en leidinggevende in het vo, mbo en hbo. Vanuit zijn betrokkenheid met het programma School aan Zet heeft hij het thema Mindset op de kaart gezet.

Workshop 6 'Zelfsturend leren'

Workshopleider: Liesbeth Kester

Steeds meer scholen adopteren een visie waarin leraren en leerlingen samen aan het stuur staan van het leerproces. Wanneer leerlingen meer controle krijgen over hun leren dan vergt dit veel van hun zelfsturend leren vaardigheden. In deze workshop staan we stil bij de voor- en nadelen van leerlingcontrole over het leerproces en exploreren we manieren waarop zelfsturend leren in de klas ondersteund en geleerd kan worden.    

Over de trainer
Liesbeth Kester is hoogleraar Onderwijswetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met instructie ontwerp voor gepersonaliseerd leren, zelfregulerend leren en multimedia leren in online of blended leeromgevingen.

Workshop 7 ‘Digitale didactiek'

Workshopleider: Arnold Dubbelman

Het onderwijs heeft steeds meer te maken met digitale technieken. Classroom flipping, Blended learning, computational thinking, zijn het modewoorden of is dit het nieuwe leren in de 21e eeuw? Maar je hoort ook kritiek: als we niet oppassen, ervaren leerlingen digitale lessen als saai en stompen computers en telefoons alleen maar af. Volgens breinwetenschappers willen de leerlingen nu juist afwisseling. In deze workshop neem Arnold Dubbelman u mee in de wereld van digitale leermiddelen. Hij laat u zien hoe u deze middelen op een goede manier inzet in de les en hoe u de beste resultaten kunt bereiken.

Over de trainer
Arnold Dubbelman is docent exacte vakken en informatica op het Veluws College in Apeldoorn en verzorgt trainingen over digitale didactiek.

Workshop 8 ‘Opbrengstgericht werken in de sectie’

Workshopleider: Mehmet Okuducu

Opbrengstbewust werken is een speerpunt in het Nederlands beleid met betrekking tot het primaire proces. In de klas is vooral het doelgericht aanpassen van het eigen handelen op basis van de analyse van de studievoortgang en daardoor expliciet aan hoge opbrengsten te werken. Dit vraagt om het vooraf formuleren van doelen en om het analyseren van de resultaten. De sectie is in dit proces van groot belang.
Mehmet Okuducu laat in deze workshop zien hoe de sectie opbrengstgericht kan werken en reikt concrete instrumenten aan om bij opbrengstgericht werken in te zetten.

Over de trainer
Mehmet Okuducu heeft zich in de afgelopen jaren (bij APS en bij School aan Zet) ontwikkeld als expert in schoolontwikkeling, professionele cultuur, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en begeleiding van (zeer) zwakke scholen.

Workshop 9 'Waar moet het naar toe met onze didactiek in het onderwijs?’

Workshopleider: Siebrich de Vries

NHL Stenden heeft per 1 oktober 2018 een nieuw lectoraat ingesteld op het gebied van de didactiek in zowel vo en mbo, als ook op de eigen hogeschool, in het bijzonder de Lerarenopleiding. In deze workshop zullen we nagaan welke vragen en behoeften bij de scholen leven aan praktijkgericht onderzoek op het gebied van didactiek. Daarnaast zal, gebaseerd op de aanpak van Improvement Science (en Lesson Study dat daar naadloos bij aansluit), worden verkend en geïllustreerd op welke wijze het nieuwe lectoraat in samenwerking met de scholen concrete oplossingen kan vinden voor specifieke didactische problemen.

Over de trainer
Siebrich de Vries is als lector 'Didactiek' verbonden aan NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is zij universitair docent bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Workshop 10 'Van talentherkenning naar excellente prestaties'

Workshopleider: Hein Gerd Triemstra

Hoe kan een bevlogen docent vanuit de coachende rol zelfregulatie stimuleren. In deze workshop krijgt u door praktische voorbeelden en werkvormen meer inzicht en tools in het verbinden van talentherkenning en prestaties. Als jongeren op maat worden uitgedaagd en met gebonden vrijheid mogen leren in een community, dan kunnen veel meer stoplichten in hun leven door rotondes worden vervangen. 

Over de trainer
Hein Gerd Triemstra is projectleider excellentie en topsportcoördinator bij ROC Noorderpoort en heeft door zijn ervaringen als topsporter en coach geleerd talentexpressie te faciliteren. Hij neemt in ieder geval één Noorderpoort student mee om van te leren.

Direct inschrijven

 

De Onderwijsconferentie wordt georganiseerd in:

Congrescentrum Hanze Plaza in Groningen

Protonstraat 16
9743 AL Groningen
T 050 3679797
E info@hanzeplaza.nl

Congrescentrum Hanze Plaza is een zeer goed bereikbare locatie, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station is een goede busverbinding, die praktisch voor de deur stopt. Als u met de auto bent, dan kunt u uw auto parkeren op onze ruime gratis parkeergelegenheid. Hanze Plaza is vanaf het station per taxi ongeveer 10 minuten rijden.

Meer info: www.hanzeplaza.nl

Secretariaat Onderwijsconferentie

ECNO
Eemsgolaan 17
9727 DW Groningen

Hebt u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten, telefoon 058 251 2904 of e-mail a.t.koers@nhl.nl

Direct inschrijven

Kosten deelname

Deelname kost € 125,- per persoon.

Inschrijven

U kunt via onderstaande link online inschrijven voor de conferentie. Na het verzenden van het inschrijfformulier krijgt u een bevestigingsscherm te zien. Ook ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een automatisch gegenereerde bevestiging. Mocht u de e-mail niet binnen 5 minuten ontvangen, check dan voor de zekerheid ook de spambox.

Met uw inschrijving verklaart u de Inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor Conferenties, Masterclasses en Events te hebben gelezen en te accepteren.

Schrijf u hier in