Het ECNO is onderdeel van NHL Hogeschool

Het ECNO is verbonden aan het instituut Educatie van NHL Hogeschool. De NHL telt circa 12.000 studenten en is een kennisinstituut met een stevige ambitie. De hoofdlocatie is in Leeuwarden.

Over de NHL

NHL Hogeschool wil met een slimme toepassing van kennis een bijdrage te leveren aan de dynamiek in de regio. Dat lukt pas ècht wanneer je de kennis van verschillende vakgebieden samenbrengt en elkaar laat versterken. Dan gebeuren er interessante dingen en wordt dynamiek ook innovatie. Vanuit dat verbindende perspectief kijkt de NHL naar processen en concepten.

De belangrijkste kenmerken van de NHL zijn:

  • Een persoonlijke en constructieve benadering
  • Een interdisciplinaire aanpak
  • Aandacht voor ondernemerschap
  • Praktijkgerichte innovatie

De verbindende en praktijkgerichte aanpak zijn belangrijke kenmerken die de NHL deelt met het ECNO.

Samenwerking Stenden Professionals

Het ECNO werkt intensief samen met Stenden Professionals, het trainings-, advies- en onderzoeksbureau van Stenden Hogeschool. Stenden Professionals werkt voor en met organisaties in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs.