Onze trainer-adviseurs in beeld

Lisanne van Balen

Lisanne van Balen

Het begeleiden van ontwikkelingstrajecten wordt voor mij betekenisvol als ik een omgeving kan creëren waarin ruimte is voor nieuwsgierigheid, inhoudelijke verdieping, en gezamenlijke ontwikkeling. Ik stuur erop dat we samen vanuit een heldere visie de vertaalslag maken naar concreet en praktisch handelen.

Floortje Goettsch

Floortje Goettsch

Het samen ontwikkelen van goed onderwijs, (didactisch) coachen, opleiden in de school en de kracht van taal zijn thema’s waarmee ik mij sterk verbind. Vanuit mijn praktische instelling zoek ik naar de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Leren door doen en leren van elkaar staan daarin altijd centraal.  

Karline Malfliet

Karline Malfliet

Ik ben nieuwsgierig naar jou en naar wat er allemaal ontstaat als we samen gaan leren, werken en spelen. Ik luister met het hele lijf en ga direct en soms confronterend op zoek naar grenzen. Zo zet ik je in beweging en halen we jouw verhaal op.

Erik Spakman

Erik Spakman

Ik verbind mijn enthousiasme, open blik en organiserend vermogen aan vraagstukken binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ik ga graag samen met onderwijsprofessionals en het werkveld op ontdekkingstocht om het onderwijs te ontwerpen binnen de speelruimte.

Ella ten Barge

Ella ten Barge

Leren leren is mijn passie en staat voor ontwikkelen van mezelf, u en uw omgeving. In het hier en nu verken ik nieuwe omgevingen. Ik durf te kijken naar en blijf staan bij het onafwendbare wat bij ontwikkelen ontstaat en zoek zo de grenzen op van het maakbare. Energie en spelen zijn voor mij essentieel.

Jet van Eldik

Jet van Eldik

Ik sta voor het ontdekken en zichtbaar maken van ieders unieke kwaliteiten. Professionaliseren is nieuwsgierig onderzoeken welke volgende stap in ontwikkeling nodig is om je werk met meer voldoening uit te voeren. Dit kan door middel van individuele en teamcoaching, training en opleiding. Het faciliteren van deze ontwikkeling is hoe ik mijn visie op het vak trainer/adviseur tot uiting brengt. Elk professionaliseringsvraagstuk vraagt om een specifieke aanpak, waarbij aansluitend op de kwaliteiten van personen, team en organisatie, de nieuwe wenselijke situatie vorm gegeven wordt.

Matt Huntjens

Matt Huntjens

Opleiden tot zelfstandigheid. Mijn doel is de docent in opleiding te helpen in zelfstandig zijn in doen en handelen in zijn onderwijs. Vanuit samenwerken, praktijkveld en student kunnen terugblikken op een leuke en leerzame opleidingsperiode.

Age Wesselius

Age Wesselius

Tjaldo Jongsma

Tjaldo Jongsma

Berinda de Jong

Berinda de Jong

Carina de Leeuw

Carina de Leeuw

Aldert van der Werk

Aldert van der Werk

Geke Schuurman

Geke Schuurman

Alexander van der Weide

Alexander van der Weide

Een terugkomende vraag voor mij is: Wat merkt de leerling in de klas er morgen van? Ik heb veel ervaring in het begeleiden van schoolverbeteringstrajecten en zet het behalen van gewenste opbrengsten centraal in het schoolbeleid.

Anton de Vries

Anton de Vries

‘Door leerlingen op te voeden en te onderwijzen, vormen we de toekomst die voor ons ligt. Ik vind het van het grootste belang dat je leerlingen naast kennis en vaardigheden ook attitudes traint die hen helpen om de wereld een beetje mooier te laten kleuren’.