Praktische zaken

Data en tijden 2019-2020

Bij voldoende deelname (minimaal 9 deelnemers) start de opleiding in september 2019.
De opleidingsdag is de maandag. De opleiding bestaat uit een startdag, 11 middagbijeenkomsten van één dagdeel, waarvan twee bijeenkomsten in eigen beheer (werkplekleren) en een slotdag. De start- en slotdag duren van 09.00 tot 16.00 uur. De middagbijeenkomsten van 13.00 tot 16.30 uur. De data zijn:

 • 16 september 2019 Startdag
 • 30 september 2019
 • 14 oktober 2019
 • 04 november 2019
 • 18 november 2019
 • 02 december 2019 Werkplekleren
 • 16 december 2019
 • 13 januari 2020
 • 27 januari 2020
 • 10 februari 2020 Werkplekleren
 • 02 maart 2020
 • 16 maart 2020
 • 20 april 2020 Slotdag

Locatie

Je volgt de opleiding op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Met uitzondering van twee bijeenkomsten (02 december 2019 en 10 februari 2020), die vinden op de werkplek plaats.

Kosten

De opleiding Ontwikkelingsgericht Begeleiden kost € 2.150,- per persoon, inclusief lunch op de start- en slotdag en materiaal, exclusief verplichte literatuur.