Eénjarige coachopleiding Beeldbegeleiding

Van docenten, mentoren, coördinatoren, teamleiders en overige onderwijsgevenden wordt steeds meer gevraagd binnen hun dagelijkse professionele omgeving. Dat maakt dat zij meer en meer de behoefte hebben aan middelen om elkaar te inspireren en te ondersteunen. In deze context kan de opleiding ‘Beeldbegeleiding’ van meerwaarde zijn. Beeldbegeleiding (coachen met beelden) biedt een aanzet tot een concrete methodiek voor planmatig begeleiden in de onderwijscontext met als doel professionalisering van docenten, teams en overige werkenden in leer- en ontwikkelsituaties.

  • De opleiding reikt kaders aan om alle interacties in beeld te brengen en te analyseren
  • De begeleidingsmethodiek is oplossings- en handelingsgericht
  • Voor coaches, begeleiders, mentoren, coördinatoren, teamleiders en docenten in het po, vo, mbo en hbo

Wat kun je na de opleiding Beeldbegeleiding?

In de opleiding maak je kennis met de beginselen van beeldbegeleiding waarbij eigen beeldmateriaal centraal staat. Je leert de beelden te analyseren, keuzes te maken en samen met de gecoachte (docent /leerling/begeleider) een begeleidingstraject op te zetten, uit te voeren en te evalueren, ondersteunt door korte beeldopnames van de lessituatie en/of begeleidingsmomenten. Een beeldbegeleider heeft na de opleiding inzicht in de mogelijkheden om te begeleiden en te coachen met ondersteuning van beelden.

Studieduur

10 maanden

Contacttijd

Startdag (hele dag), 7 middagbijeenkomsten en een slotdag (hele dag)

Locatie

Groningen