Beeldbegeleiding: éénjarige training

Het werken met beeldmateriaal in het onderwijs is al gedurende lange tijd één van de meest effectieve vormen van begeleiding van docenten* gebleken. Met name het begeleiden vanuit kwaliteit en mogelijkheden van de docent en de docent in opleiding draagt bij aan de ontwikkeling tot professioneel docent.
Het is evident dat het begeleiden met inzet van beeldmateriaal vraagt om specifieke begeleidingscompetenties. Het leren werken met beeldmateriaal in het onderwijs is relevant voor iedereen die betrokken is bij onderwijsontwikkeling.

* Waar docent staat, kun je ook lezen leerkracht, docenten in opleiding, begeleider en/of coach.

  • De training reikt kaders aan om alle interacties in beeld te brengen en te analyseren
  • De begeleidingsmethodiek is oplossings- en handelingsgericht
  • Voor docenten met een begeleidende functie (IB/AB), orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs, (vak)coaches/(werkplek)begeleiders, mentoren, coördinatoren  schoolopleiders, lerarenopleiders, teamleiders en/of directieleden in het po, vo, mbo en hbo

Registerleraar.nl
Aanvraag geschiedt per 1 augustus 2018 in het nieuwe Registerleraar. Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.

Wat kun je na de training Beeldbegeleiding?

In de training maak je kennis met de beginselen van beeldbegeleiding waarbij eigen beeldmateriaal centraal staat. Je leert de beelden te analyseren, keuzes te maken en samen met de docent een begeleidingstraject op te zetten, uit te voeren en te evalueren, met gebruik van korte beeldopnames van de lessituatie en van de begeleidingsgesprekken. Na de training ben je je bewust van de kracht en effectiviteit van werken met beelden en kan je zorgvuldig omgaan met beeldbegeleiding. 

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

10 bijeenkomsten

Locatie

Groningen