Eénjarige coachopleiding Beeldbegeleiding

Van leraren en overige onderwijsgevenden wordt steeds meer gevraagd binnen hun dagelijkse professionele omgeving. Dat maakt dat zij meer en meer de behoefte hebben aan middelen om elkaar te ondersteunen. In deze context kan de methodiek ‘coachen met beelden’ van meerwaarde zijn. Beeldbegeleiding (coachen met beelden) biedt een aanzet tot een concrete methodiek voor planmatig begeleiden in de onderwijscontext met als doel professionalisering van leraren en teams.

  • De opleiding reikt kaders aan om alle interacties in beeld te brengen en te analyseren
  • De begeleidingsmethodiek is oplossings- en handelingsgericht
  • Coaches, begeleiders, mentoren, coördinatoren en leraren in het po, vo, mbo en hbo

Wat kun je na de opleiding Beeldbegeleiding?

In de opleiding maak je kennis met de beginselen van beeldbegeleiding waarbij eigen beeldmateriaal centraal staat. Je leert de beelden te analyseren, keuzes te maken en samen met de docent een begeleidingstraject op te zetten, uit te voeren en te evalueren, met gebruik van korte beeldopnames van de lessituatie en van de begeleidingsgesprekken. Een beeldbegeleider heeft na de opleiding inzicht in de mogelijkheden om te begeleiden en te coachen met inzet van beelden.

Studieduur

1 jaar

Contacttijd

9 bijeenkomsten

Locatie

Groningen