Praktische zaken

Data en tijden 2020-2021

Bij voldoende aanmelding (minimaal 8 deelnemers) start de opleiding in september 2020. De opleiding bestaat uit een startdag (hele dag), zeven middagbijeenkomsten en een slotdag (hele dag) op de dinsdag.
De start- en slotdag duren van 9.30 tot 16.30 uur. De middagbijeenkomsten van 13.30 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 08 september 2020 Startdag
  • 20 oktober 2020
  • 24 november 2020
  • 12 januari 2021
  • 16 februari 2021
  • 16 maart 2021
  • 23 april 20121
  • 18 mei 2021
  • 15 juni 2021 Slotdag en certificering

Twee onbegeleide leerteam-momenten vinden plaats in eigen beheer (werkplekleren).

Het is nodig dat je in de eigen onderwijspraktijk gefaciliteerd wordt of bent om de vereiste begeleidingstrajecten daadwerkelijk uit te voeren. Je dient zelf te beschikken over een digitale camera met audiofaciliteiten (losse microfoon) en een laptop of notebook.

Locatie

Je volgt de opleiding bij NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen. Bij voldoende aanmeldingen kan er eventueel een groep in Leeuwarden bijeenkomen.

Kosten

De opleiding Beeldbegeleiding kost € 2.150,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee, exclusief literatuur en apparatuur.

Contactpersoon

Susanna Blokzijl, trainer-adviseur, beeldcoach en supervisor. E-mail susanne.blokzijl@nhlstenden.com.