Praktische zaken

Data 2019-2020

Bij voldoende aanmelding (minimaal 8 deelnemers) start de opleiding in september 2019. De opleiding bestaat uit een startdag (hele dag), zeven middagbijeenkomsten en een slotdag (hele dag).
De start- en slotdag duren van 9.30 tot 16.30 uur. De middagbijeenkomsten van 13.00 tot 16.30 uur. Twee onbegeleide leerteam momenten vinden plaats in eigen beheer (werkplekleren). De data zijn:

  • 17 september 2019 startdag
  • 05 november 2019
  • 03 december 2019
  • 14 januari 2020
  • 25 februari 2020
  • 02 april 2020
  • 12 mei 2020
  • 16 juni 2020 slotdag

Voorwaarde

Het is nodig dat je in de eigen onderwijspraktijk gefaciliteerd wordt of bent om de vereiste begeleidingstrajecten daadwerkelijk uit te voeren. Je dient zelf te beschikken over een digitale camera met audiofaciliteiten (losse microfoon) en een laptop of notebook.

Locatie

Je volgt de opleiding op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.
Bij voldoende aanmeldingen kan er eventueel een groep in Leeuwarden bijeenkomen.

Kosten

De opleiding Beeldbegeleiding kost € 2.150,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee, exclusief literatuur en apparatuur.

Contactpersoon

Nienke Veenstra, trainer-adviseur, beeldcoach en supervisor NHL Stenden Hogeschool / ECNO, e-mail nienkeveenstra@nhl.nl. Telefonisch is zij bereikbaar via het secretariaat op 058 251 2900.