Programma

​De opleiding reikt kaders aan om alle interacties in beeld te brengen en te analyseren. Het kader bestaat uit de principes van basiscommunicatie en uit de handelingscategorieën van adaptief onderwijs, interactie, didactiek en (klassen)management. De begeleidingsmethodiek is oplossings- en handelingsgericht.

Door middel van ‘beeldopnamen uit de eigen onderwijspraktijk’ worden waarneembare patronen zichtbaar en bewust gemaakt. De gecoachte wordt door zelfreflectie ‘met beeld’ uitgedaagd om eigen competenties waar te nemen en hun ontwikkelingsdoelen te formuleren, om zo hun handelingsbekwaamheid te vergroten.

Op eenzelfde wijze brengt de beeldbegeleider zijn competenties in beeld en formuleert zijn leerdoelen op basis van systematische cyclische (zelf)reflectie en feedback. Op grond van de eigen professionele en persoonlijke leerdoelen en de eigen praktijk ontstaat zicht op een mogelijk uitstroomprofiel. De mogelijke uitstroomprofielen zijn onder andere:

  • Beeld inzetten in (leer) teams
  • Coachen op de werkvloer
  • Didactisch coachen
  • Kindgericht begeleiden
  • Docentgericht begeleiden

Ook behoort een eigen gekozen uitstroomprofiel tot de mogelijkheden.

De beeldbegeleider in opleiding voert begeleidingstrajecten uit die als volgt zijn opgebouwd:

  • Formulering van de ontwikkelvraag van de gecoachte (de docent, het team, de leerling en overige begeleiders) door middel van een intakegesprek.
  • De kern van een begeleidingstraject bestaat uit meerdere beeldopnames gevolgd door analyse-/feedbackgesprekken tussen de gecoachte en de beeldbegeleider.
  • Een begeleidingstraject wordt met een eindgesprek afgerond.
  • Gedurende het uitvoeren van begeleidingstrajecten reflecteert de beeldbegeleider systematisch en cyclisch op zijn eigen functioneren met behulp van de opgenomen analyse-/feedbackgesprekken.
  • Het is een iteratief proces.

Het gezamenlijk leren vindt plaats tijdens de contacturen in leerteams en het bezoeken van elkaars locaties. Het opnemen van beelden in de eigen praktijk, het reflecteren hierop in de leerteams en het onderzoeken van gedragsalternatieven worden ingezet om het eigen handelingsrepertoire te evalueren en te vergroten. Voorgaande geeft aan dat er op verschillende niveaus reflectieprocessen plaatsvinden die leiden tot de gewenste ontwikkeling.

Tijdens de bijeenkomsten staan de beeldopnamen uit de praktijk centraal met behulp van werkvormen waarin jij en het leerteam centraal staan. Ook wordt er aandacht gegeven aan gerelateerde literatuur, leerstrategieën en coachmodellen.

De totale studiebelasting (bijeenkomsten, beeldopnamen maken plus analyseren, opdrachten, leeswerk en leergroep momenten) bedraagt 220 uur. Voorgaande uren zijn een richtlijn en kan voor eenieder anders zijn.

Gedurende de opleiding legt de cursist een portfolio aan met uitgewerkte producten. De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid en een presentatie binnen een peerassessment.
Als de opleiding met goed gevolg is afgerond, ontvang je het certificaat 'Beeldbegeleider' van NHL Stenden / ECNO.