Praktische zaken

Data en lestijden

Het eerste jaar bestaat uit 17 bijeenkomsten van ongeveer drie uur. De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag (in module 3 ook op woensdagavond). In het laatste half jaar zijn er geen colleges maar werk je aan jouw eindpresentatie en meesterproef. Bij voldoende deelname start er een opleiding in schooljaar 2020-2021.
De data voor het schooljaar 2020-2021 worden nader bepaald. Heb je interesse in de opleiding en wil je een berichtje wanneer de data bekend zijn, stuur dan een mail naar ecno@nhlstenden.com.

Locatie

Je volgt de opleiding Cultuurbegeleider bij NHL Stenden Hogeschool, Van der Duyn van Maasdamstraat 1 in Meppel. 

Kosten

De opleiding Cultuurbegeleider kost € 2.450,-. Dit bedrag is exclusief boeken.