Programma Dynamisch leidinggeven in schoolorganisaties

De leergang Dynamisch leidinggeven is voor (aankomende) middenmanagers uit het po, vo, mbo en hbo: teamleiders, afdelingsleiders, coördinatoren, unit-leiders en adjunct-directeuren. De leergang bestaat uit een tweedaagse startconferentie en acht contactdagen en richt zich op de door jou en jouw school gewenste leiderschapscompetenties.

De leergang is opgebouwd uit drie delen, waarin drie invalshoeken ten aanzien van leiderschap centraal staan:

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende 
  Waar sta je voor? Welke stijl past bij jou? Wat zijn jouw kwaliteiten, jouw valkuilen?
 • Interpersoonlijk leiderschap
  Hoe geef je op effectieve, constructieve en bij jou passende wijze leiding aan teams en collega’s die onder je directe leiding vallen?
 • Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling 
  Hoe stuur je gewenste veranderingsprocessen succesvol aan? Hoe stel je je op in de soms lastige positie tussen beslissers en uitvoerenden?

De drie delen lopen parallel aan de drie perioden waarin de leergang is opgedeeld.

Persoonlijk meesterschap in de veranderende schoolorganisatie

 • Effectief leiderschap, Covey
 • Leiderschapscompetenties
 • Beroepsprofiel schoolleiders
 • Persoonlijk en situationeel leiderschap
 • Projectmatig werken (aanzet eigen project)
 • Intervisie
 • Werkafspraken: leercontract, projectkeuze, intervisie en coaching

De lerende organisatie

 • De valkuilen van de middenmanager als duizendpoot
 • Verantwoordelijkheid nemen en grenzen stellen
 • Zelfsturing en tijdmanagement
 • De zaag scherp houden
 • Presenteren en bespreken van het portfolio

Effectief communiceren als middenmanager

 • Professionele aspecten van communicatie
 • Communiceren vanuit dubbele loyaliteit; hanteren van dilemma’s en het maken van keuzes
 • Omgaan met weerstand
 • Conflicthantering/mediation

Leidinggeven aan teamontwikkeling

 • (Kern)teams in de schoolorganisatie
 • Leidinggeven aan lerende teams
 • Bouwen aan het team: teamleren en teamcommunicatie
 • Constructief overleggen in teams (dialoog en besluitvorming)

Werken aan verandering

 • De onderwijsorganisatie: lerend en professioneel
 • Sturen van veranderingsprocessen: concepten en interventies
 • Onderzoek: van idee tot werkelijkheid
 • Het eigen verandertraject

Leidinggeven vanuit een visie

 • Werken aan een gemeenschappelijke visie
 • Leidinggeven vanuit een visie
 • Congruent leidinggeven
 • Teamrollen, profiteren van verschillen

Kwaliteitsontwikkeling

 • Basisprincipes van kwaliteitszorg (verantwoording en verbetering)
 • Diagnose kwaliteitszorginspanningen in school en afdeling
 • Inspectierapport en hoe verder
 • Een continue cyclus

Kwaliteitsontwikkeling team en individu

 • Ontwikkelgesprekken in het kader van de wet BIO
 • Coachen op competenties
 • Beoordeling van collega’s
 • Grenzen aan ontwikkeling
 • Portfolio presentaties

Presentatie en afsluiting

 • Presentatie projecten
 • Evaluatie leergang
 • Certificering

In een portfolio verzamel je stukken die een neerslag vormen van jouw leerproces. Dit portfolio vormt de basis voor het afsluitende gesprek.
Als je 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en je een door de begeleiding als voldoende aangemerkt leerresultaat hebt behaald, ontvang je aan het einde van de leergang een certificaat.

De leergang start met een tweedaagse startconferentie. Daarna volgen er acht contactdagen. Het aantal uren studiebelasting bedraagt minimaal 200, waarvan minimaal 84 contacturen.