Programma ICT en didactiek

Op welke manieren kun je ICT inzetten? En hoe maken we ons die vaardigheden eigen? Dat zijn vragen die veel docenten bezighouden. NHL Stenden / ECNO heeft hierop een antwoord. Met behulp van de kennisbasis ICT en didactiek is een digitaal portfolio ontwikkeld dat alle studenten afronden voordat ze op LIO-stage gaan. Dit portfolio is nu ook beschikbaar gemaakt voor docenten.

Er zijn vier thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen:

  • Attitude
  • Digitale basisvaardigheden
  • Didactisch handelen
  • Digitale media- en informatiegeletterdheid

Je maakt een nulmeting, aan de hand waarvan de cursus passend wordt gemaakt. Vervolgens maak je je de competenties eigen. Dat betekent ook gelijk toepassen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Er is gedurende het traject een helpdesk functie beschikbaar waar je met je vragen terecht kunt.

Je houdt een portfolio bij. De cursus rond je af middels een interview waarin je laat zien dat je de competenties beheerst. Dit portfolio levert een certificaat op.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.