ECNO en Stenden Professionals werken met ervaren trainers en docenten

Onze docenten en trainers zijn specialisten in hun vakgebied. De meesten werken al jaren voor het ECNO en Stenden Professionals en hun inzet en enthousiasme werkt aanstekelijk. Onze leermethode kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. De docenten en trainers zijn betrokken bij jouw leerproces en begeleiden je op maat.

De kerndocent van de post-hbo-opleiding Intern begeleider is:

Berinda de Jong

Berinda de Jong

Onderwijs vormgeven in de 21ste eeuw beleef ik als een reis. In deze trektocht ben ik samen met partners, collega’s en studenten onderweg, waarbij kennis en kunde worden gedeeld en co-creatie zorgt voor passende en verrassende onderwijsvormen. Mijn aandachtsgebieden in steekwoorden: po, vo, mbo, leerlingbegeleiding, interne begeleiding, studieloopbaanbegeleider, PDG, PDA, didactiek, pedagogiek en co-creatie.