Praktische zaken

Data en lestijden 2019-2020

Bij voldoende deelname start de opleiding in februari 2019. De opleidingsdag is de donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 28 februari 2019
  • 28 maart 2019
  • 25 april 2019
  • 30 mei 2019
  • 27 juni 2019
  • 26 september 2019
  • 31 oktober 2019
  • 28 november 2019
  • 30 januari 2020
  • 27 februari 2020

Locatie

De opleidingsdagen worden verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, januari 2015. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789491806513 | € 14,95