Praktische zaken

Inschrijven is nog mogelijk.

Data en lestijden 2019-2020

De opleiding start in oktober 2019. De opleidingsdag is de donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 31 oktober 2019
  • 28 november 2019
  • 30 januari 2020
  • 27 februari 2020
  • 26 maart 2020
  • 23 april 2020
  • 28 mei 2020
  • 25 juni 2020
  • 08 oktober 2020
  • 26 november 2020

NB Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je daarom spoedig in om jezelf een plaats te garanderen. 

Startgesprek
Voorafgaand aan de opleiding vindt een startgesprek plaats met jou, je leidinggevende en de trainer van NHL Stenden-ECNO. De startgesprekken worden binnenkort ingepland.

Locatie

Je volgt de opleiding op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, 8e herziene druk. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789492525529 | € 14,95