Praktische zaken

Data en lestijden 2018-2019

Bij voldoende deelname start de opleiding in oktober 2019. De opleidingsdag is de donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 31 oktober 2019
  • 28 november 2019
  • 30 januari 2020
  • 27 februari 2020

De overige zes data worden nog gepland.

Voorafgaand aan de opleiding wordt een intakegesprek gevoerd met alle kandidaten. 

Locatie

De opleidingsdagen worden verzorgd op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, 8e herziene druk. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789492525529 | € 14,95