Praktische zaken

Data en lestijden 2020-2021

Bij voldoende deelname (minimaal 10 deelnemers) start de opleiding in oktober 2020. De opleidingsdag is de donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. De data zijn:

  • 22 oktober 2020
  • 19 november 2020
  • 21 januari 2021
  • 18 februari 2021
  • 18 maart 2021
  • 22 april 2021
  • 20 mei 2021
  • 17 juni 2021
  • 14 oktober 2021
  • 18 november 2021

Startgesprek
Voorafgaand aan de opleiding vindt een startgesprek plaats met jou, je leidinggevende en de trainer van NHL Stenden-ECNO. De startgesprekken worden binnenkort ingepland.

Locatie

Je volgt de opleiding op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen.

Kosten

De kosten van de post-hbo-opleiding Intern begeleider zijn € 2.995,- inclusief lesmateriaal en catering, exclusief verplichte literatuur: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider', i.s.m. Lbbo, 9e herziene druk. Uitgeverij Pica.
ISBN 9789492525529 | € 14,95