Leescoördinator Open Boek

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met de inspirerende cursus leescoördinator Open Boek kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school. In de cursus leescoördinator Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur, de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

  • Geschikt voor leerkrachten vanaf groep 1
  • Grondige kennis van het leesonderwijs
  • Gebruik van de nieuwste boeken

Wat kun je na de cursus Leescoördinator?

Intermediair tussen school en bibliotheek
Na de cursus kunnen leerkrachten weloverwogen invulling geven aan leesonderwijs en de taak van de leescoördinator binnen de eigen school. Daarnaast fungeert de leescoördinator als intermediair tussen school en bibliotheek. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan.
De cursus is geschikt voor leerkrachten vanaf groep 1. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. Maar ook voor het hele team is het een inspirerend programma.

Studieduur

Maximaal 4 maanden

Contacttijd

4 bijeenkomsten van 3 uur

Locatie

Overige locaties