Programma

De cursus leescoördinator Open Boek bestaat uit:

1. Een handleiding met draaiboeken voor cursusleiders
De handleiding bestaat uit een algemene inleiding over condities en richtlijnen om de cursus leescoördinator Open Boek te mogen geven en een draaiboek per bijeenkomst met bijbehorende blanco boekenlijsten die jaarlijks worden geactualiseerd en gepubliceerd op biebtobieb.nl.

2. De inhoud van de vier bijeenkomsten
De bijeenkomsten bestaan uit werkopdrachten voorzien van beknopte informatie door de cursusleider. In de cursus dient steeds de laatste versie te worden gebruikt.

3. Open Boek, handboek leesbevordering
In dit handboek wordt de visie op leesbevordering uitgewerkt en wordt achtergrondinformatie bij de cursusonderwerpen verstrekt. De inhoud van het handboek is uitgebreider dan de cursus en is meer met elkaar in samenhang gebracht. Het handboek is verplicht cursusmateriaal voor cursusleiders en cursisten. ‘Open Boek, handboek leesbevordering’ is echter ook interessant voor derden. Het handboek is te bestellen bij www.boekenberg.nl.

De cursus leescoördinator Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten en is als volgt opgezet:

Eerste bijeenkomst

 • Open boek, handboek leesbevordering
 • Profiel Leescoördinator
 • Leesbevordering in het basisonderwijs
 • Geschiedenis van de jeugdliteratuur
 • Soorten boeken en hun functies

Tweede bijeenkomst

 • Drie dimensies van lezen
 • Literaire kenmerken en competenties
 • Stimuleren van leesbeleving en leesinteresse: de werkwijze van Aidan Chambers
 • Specifieke werkvormen voor leesbeleving
 • Leesbevorderingsactiviteiten en de doorgaande leeslijn

Derde bijeenkomst

 • Leesbevordering van non-fictie
 • Drie categorieën van informatieboeken
 • Een andere aanpak voor leesinteresse: Van spreekbeurten en werkstukken naar presentaties
 • De relatie tussen voortgezet technisch lezen en leesbevordering:
  Aandachtspunten VTL
  Moeite met lezen en toch leesplezier

Vierde bijeenkomst

 • De relatie tussen aanvankelijk technisch lezen en leesbevordering
 • Boeken voor eerste lezers
 • De schoolbibliotheek als motor van de leesbevordering
 • Leescultuur op school
 • Het leesplan en het activiteitenrooster

Aan het eind van de vier bijeenkomsten krijg je een certificaat als je kunt aantonen dat je de vooraf gestelde doelen hebt bereikt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Behalve de contacttijd tijdens de bijeenkomsten besteed je tijd aan bestudering van de literatuur, de uitwerking van de opdrachten en het opstellen van een schoolleesplan. De tijdsinvestering hiervoor bedraagt drie dagdelen. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 40 uur.