Praktische zaken

Data en lestijden 2019-2020

Er zijn vijf bijeenkomsten op woensdag of donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. De cursus gaat door bij voldoende deelname, minimaal 10 deelnemers.  De data voor schooljaar 2019-2020 volgen in het voorjaar van 2019.

Locatie

Je volgt de cursus Leesspecialist op de NHL Stenden Hogeschool / ECNO, locatie Groningen, Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen of locatie Assen, Zeemanstraat 1, 9406 BZ Assen.

Kosten

De cursus Leesspecialist kost € 735,- inclusief lesmateriaal.