Leidinggeven aan passend onderwijs voor primair onderwijs

Passend onderwijs en opbrengstgericht onderwijs zijn twee takken aan dezelfde boom. Met passend onderwijs willen we het beste halen uit alle leerlingen. Om dat te kunnen realiseren is een schoolleiding nodig met visie. Schoolleiders die deze visie in de school willen uitdragen en collega’s, leerlingen en ouders daarmee kunnen inspireren. De rol van de leidinggevende is van cruciaal belang en het vraagt om specifieke competenties. In een serie van vijf seminars werk je in deze cursus aan jouw competenties.

  • Wisselwerking tussen schoolpraktijk en onderwijskundige theorie
  • Laatste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs
  • Seminars ook los te volgen

Wat kun je na de cursus Leidinggeven aan passend onderwijs?

Je ontwikkelt je competenties op het gebied van strategisch, bewust, coherent en onderwijskundig leiderschap. Na de cursus ben je in staat om met jouw team maximale leeropbrengsten te realiseren voor alle leerlingen.

Studieduur

6 maanden

Contacttijd

5 avonden

Locatie

In overleg - Groningen